The Biblical Pericope Vaiera: Basis for a Judeo-Christian Encounter for a Dialogue About Salvation

The Biblical Pericope Vaiera: Basis for a Judeo-Christian Encounter for a Dialogue About Salvation

Le péricope biblique Vaiera: fondation de la réunion judéo-chrétienne pour un dialogue sur le salut

Pericopa biblică Vaiera: fundament al întâlnirii iudeo-creştine pentru un dialog despre mântuire

Teodor Ioan Colda

Institutul Teologic Baptist Bucureşti

Str. Berzei, Nr. 29, Sector 1, Bucureşti

E-mail: teocolda@yahoo.com

Abstract

In this paper the author aims to show that the biblical pericope Vaiera (Genesis 22:1-19) can be understood and used as basis for a Judeo-Christian encounter for a dialog about salvation. The study is exegetical and theological, but also literary-thematic. The Judaic view and the Christian view regarding the narrative will be brought forth, because both communities of believers identify themselves in the paradigmatic imagery of Abraham’s suffering and Isaac’s symbolic sacrifice. Vaiera brings in the reader’s attention the holocaust, but also the resurrection.

Résume

Dans cette article l’auteur propose de montrer que le péricope biblique Vaiera (Genèse 22:1-19) peut être compris et utilisé comme fondation de la réunion judéo-cretienne pour un dialogue sur le salut. L’etude est exegetique et théologique, mais il est littéraire-thematique aussi. On va presenter la perspective judaique et la perspective cretienne de la narration, parce que le deux communautés de la fois se trouvent dans l’imagery paradigmatique de la souffrance d’Abraham et du sacrifice d’ Isaac. Vaiera apporte dans l’attention du lecteur l’holocauste et aussi la résurrection.

Rezumat

În acest articol autorul îşi propune să arate că pericopa biblică Vaiera (Genesa 22:1-19) poate fi înţeleasă şi utilizată ca fundament al întâlnirii iudeo-creştine pentru un dialog despre mântuire. Studiul este unul exegetic şi teologic, dar şi literar-tematic. Vor fi prezentate perspectiva iudaică şi perspectiva creştină asupra naraţiunii, deoarece ambele comunităţi de credinţă se regăsesc în imaginea paradigmatică a suferinţei lui Avraham şi a sacrificării simbolice a lui Iţhak. Vaiera aduce în atenţia cititorului holocaustul, dar şi învierea.

Key-words: test, sacrifice, promise, salvation, literary motif.

Mots-clés: test, sacrifice, promettre, salut, motif littéraire.

Cuvinte cheie: test, sacrificiu, promisiune, mântuire, motiv literar.

Read more