The Psychoanalytic Concept of Transference: Its Applications in Literary and Translation Studies. Transferential Models of Reading

 

The Psychoanalytic Concept of Transference: Its Applications in Literary and Translation Studies. Transferential Models of Reading

Le concept psychanalytique du “transfert”: applications dans le domaine de la critique litéraire et de la traduction. Modèles transférentiels de la lecture

Conceptul psihanalitic de transfer: aplicaţii în sfera criticii literare şi a traducerii. Modele transferenţiale ale lecturii

Lorelei Caraman-Paşca

Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, Facultatea de Litere

B-dul Carol I, Nr. 11, 700506, Iaşi, ROMÂNIA

E-mail: lorelei.legend@gmail.com

Abstract

Drawing from various understandings of the concept of “transference” in psychoanalysis, this paper seeks to provide a critical overview of its adaptations and uses in the field of literary and translation studies. Focusing on some of the transferential models of reading and translation, it aims to show both how psychoanalysis and literature may inform one another, as well as how the critical reading or the literary translation may be viewed, not as a passive act, but as a two-way relationship characterized by intricate dynamics. In this new perspective, reading therefore becomes a space of the unconscious, while the unconscious becomes a space of reading.

Resumé

Partant des différentes acceptions du concepte du “transfert” dans la psychanalyse, cet article se propose d’offrir une perspective critique sur le mode dans lequel cette notion peut être appliquée dans le domaine de la critique litéraire et de la traductologie. En présentant les divers modéles transférentiels de la lecture et de la traduction, on analyse, d’une part, la façon dont la psychanalyse et la litérature peuvent se rapporter l’une à l’autre et, d’autre part, la façon dont la lecture critique ou la traduction litéraire peuvent être envisagées, non pas comme un acte passive, mais plutôt comme une relation réciproque caracterisé par une dynamique complexe. Dans cette nouvelle acception, la lecture devient ainsi un espace de l’inconscient, tandis que l’inconscient devient un espace de la lecture.

Rezumat

Pornind de la diferitele accepţiuni ale conceptului de “transfer” în psihanaliză, această lucrare îşi propune să ofere o perspectivă critică asupra modului în care noţiunea poate fi aplicată în sfera criticii literare şi a traductologiei. Prin prezentarea diverselor modele transferenţiale ale lecturii şi ale traducerii, se urmăreşte evidenţierea, pe de o parte, a felului în care psihanaliza şi literatura se pot raporta una la cealaltă şi, pe de altă parte, aducerea în discuţie a modului în care lectura critică sau traducerea literară pot fi văzute, nu ca un act pasiv, ci mai degrabă ca o relaţie reciprocă, caracterizată printr-o dinamică complexă. În această nouă accepţiune, lectura devine, prin urmare, un spaţiu al inconştientului, iar inconştientul devine un spaţiu al lecturii.

Keywords: transference, psychoanalysis, literature, translation, critical reading

Mots clefs: transfert, psychanalyse, litérature, traduction, lecture critique

Cuvinte cheie: transfer, psihanaliză, literatură, traducere, lectură critică

Read more