III. SLAVIC LANGUAGE AND CULTURE-ROMANIAN LANGUAGE AND LITERATURE/LANGUE ET LITTÉRATURE SLAVE-LANGUE ET CULTURE ROUMAINE/LIMBĂ ŞI CULTURĂ SLAVĂ-LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNEASCĂ

III. SLAVIC LANGUAGE AND CULTURE-ROMANIAN LANGUAGE AND LITERATURE/LANGUE ET LITTÉRATURE SLAVE-LANGUE ET CULTURE ROUMAINE/LIMBĂ ŞI CULTURĂ SLAVĂ-LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNEASCĂ

Coordinator/Coordinateur/Coordonator:

 

Virginia POPOVIC 139

 

Virginia POPOVIĆ, Ivana JANJIĆ 141

Travel literature in Vojvodina

Literatura de călătorie în Voivodina

 

Mihajlo FEJSA 149

The preservation factors of the Ruthenians in Serbia / Vojvodina

Factorii de conservare a rutenilor în Serbia / Vojvodina

 

Marina ŠIMAK SPEVAKOVA 155

Local Space and Universal Being in the Slovak Poetry from Vojvodina

Spaţiul local şi existenţa universală în poezia slovacă din Voivodina

 

Simona ONCIU 161

Unele concepţii despre poezia lui Petru Cârdu

Some Concepts of Petru Cardu’s Poetry

 

Ivana ĐORĐEV 167

Orthography in written assignments and teaching practice from the perspective of students

Ortografia în temele scrise şi practica predării din perspectiva studenţilor

 

Boris STOJKOVSKI, Svetozar BOSKOV 177

One mention of Saint Nicodemus of Tismana in the life of the Elder Isaiah

Un mention de Saint Nicodème de Tismana dans la vie D’Isaïe L’aîné

O menţiune a Sfântului Nicodim din Tismana în viaţa lui Isaia Premergătorul