LITERATURA DE CĂLĂTORIE ÎN VOIVODINA

TRAVEL LITERATURE IN VOJVODINA

LITERATURA DE CĂLĂTORIE ÎN VOIVODINA

 

Abstract
The importance of travel literature is based especially on the documentary value of his texts. The literary values derive from the fact of travel/road journals record the events experienced by authors heavily approaching to memorialistic writing. Travel books range in style from the documentary to the evocative, from literary to journalistic, and from the humorous to the serious. They are often associated with tourism and include guide books, meant to educate the reader about destinations, provide advice for visits, and inspire readers to travel. Travel journals are a subject rarely researched in literature from Vojvodina, apart a few records in some histories of literature from this area that presents only diachronic emergence of these works. Travel journals in Romanian language published in Vojvodina covers the spiritual life of the people who lives here and those represent remarkable contributions to cultural history of this part of Europe.

Rezumat
Importanţa notelor de drum este, în primul rând, prin valoarea documentară a textelor, iar, în al doilea rând, valoarea literară care derivă şi din faptul că jurnalele de călătorie consemnează unele evenimente trăite de autori, apropiindu-se foarte mult de scrierile memorialistice. Autorii, în jurnalele lor de călătorie îşi însemnau impresiile, aşternând pe foaie absolut tot ce vedeau în drumul său, deoarece doresc ca cititorii să cunoască prin intermediul lor, minunile lumii învăluite în mister. Jurnalul de călătorie est un subiect foarte rar cercetat în literatura din Voivodina, în afară de câteva consemnări în unele istorii literare unde sunt prezentate doar pe linie diacronică apariţia acestor lucrări. Reconstituirea mediului evocat în jurnalul de călătorie de expresie românească din Voivodina, „la nivel lingvistic, se face prin clasicul apel la un limbaj regional, aparţinând dialectului bănăţean în primul rând, dar se identifică un număr destul de mare de contaminări cu limbile mediului, în special cu sârba”. Jurnalele de călătorie apărute la editurile româneşti din Voivodina acoperă în mod strălucit o mare parte din viaţa spirituală şi istorică a ţinuturilor străvechi româneşti, sârbeşti, europene şi cu remarcabile contribuţii la istoria culturală a acestor ţinuturi.

Keywords: travel journal, Romanian literature in Vojvodina, travel.

Cuvinte cheie:jurnal de călătorie, literatura română din Voivodina, călătorie.

Read more