III. SLAVIC LANGUAGE AND CULTURE-ROMANIAN LANGUAGE AND LITERATURE/LANGUE ET LITTÉRATURE SLAVE-LANGUE ET CULTURE ROUMAINE/LIMBĂ ŞI CULTURĂ SLAVĂ-LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNEASCĂ

III. SLAVIC LANGUAGE AND CULTURE-ROMANIAN LANGUAGE AND LITERATURE/LANGUE ET LITTÉRATURE SLAVE-LANGUE ET CULTURE ROUMAINE/LIMBĂ ŞI CULTURĂ SLAVĂ-LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNEASCĂ

Coordinator/Coordinateur/Coordonator:

 

Virginia POPOVIC 199

Mircea MĂRAN 201

Four unpublished manuscripts about Alibunar (Serbian Banat)

Patru manuscrise inedite despre alibunar (Banatul Sârbesc)

 

Mihajlo FEJSA 209

Kinship terminology in the languages ruthenian, serbian and slovak*

Terminologia de rudenie în limbile ruteană, sârbă şi slovacă

 

Romanţa IOVANOVICI, Virginia POPOVIĆ 217

TSome linguistic particularities of transylvanian speech in some romanian villages from the Serbian Banat

Unele particularităţi lingvistice ale graiului ardelenesc vorbit în unele sate româneşti din Banatul Sârbesc