PATRU MANUSCRISE INEDITE DESPRE ALIBUNAR (BANATUL SÂRBESC)

FOUR UNPUBLISHED MANUSCRIPTS ABOUT ALIBUNAR (SERBIAN BANAT)

PATRU MANUSCRISE INEDITE DESPRE ALIBUNAR (BANATUL SÂRBESC)

 

Abstract
This paper presents four original monographs studies, unpublished until now, which is described one of the most important village with Romanian population in Serbian Banat – Alibunar. Let’s just mention that in this locality during the period when Banat was already divided between the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes and Romania, in Alibunar was founded Romanian Party of the Kingdom of S.C.S. (1923), The Romanian Association of Choirs and Fanfares from Yugoslav Banat (1931), The Romanian Association of Orthodox Clergy the Orthodox Clergy (1931), Cultural Union of Romanians in Vojvodina (1945), etc. The authors of the manuscripts are four intellectuals and researchers from this village: Aurel Trifu, Octavian Trifu, Milan Francuski and Zăria Andrei.

REZUMAT
În lucrare sunt prezentate patru studii monografice inedite, nepublicate până acum, în care este descrisă una dintre cele mai importante localităţi cu populaţie românească din banatul sârbesc – Alibunarul. Să amintim doar faptul că în această localitate, în perioada în care Banatul a fost deja împărţit între Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovanilor şi România, la Alibunar a luat naştere Partidul Român din Regatul S.C.S. (1923), Asociaţia Corurilor şi Fanfarelor Române din Banatul Iugoslav (1931), Asociaţia Clerului Ortodox Român din Banatul Iugoslav (1931), Uniunea Culturală a Românilor din Voivodina (1945) ş.a. Autorii celor patru manuscrise sunt intelectuali şi cercetători originari din această localitate: Aurel Trifu, Octavian Trifu, Milan Francuski şi Zăria Andrei.

Key words: monographs, Alibunar, Serbian Banat, manuscripts

Cuvinte cheie: monografii, Alibunar, Banatul sârbesc, manuscrise

Read more