INFLUENŢA FACTORILOR NEMUZICALI LA MODIFICAREA TEXTUALĂ A NUMĂRĂTORILOR

THE INFLUENCE OF NON-MUSICAL FACTORS UPON TEXTUAL
MODIFICATIONS IN COUNTINGS

INFLUENŢA FACTORILOR NEMUZICALI LA MODIFICAREA
TEXTUALĂ A NUMĂRĂTORILOR

 

Abstract
When starting analytically from elaborating a complex creation, as the counting, the first obstacle in the way of the researchers is the text of the counting, respectively its etymologic sense. The way of interpreting the counting depends of more factors: the knowledge and creativity of the informant, the capacity of “translating” certain parts of the counting, unknown by him. Also, it depends a lot of the moment of the selection, and its duration, the age of the counting – meaning “the fray degree” (smaller or bigger changes, to be recognized or not). The modifications of the counting can be diverse, and the combinations can be numerous, contingent or even imperceptible. It may reach to: smaller or bigger modifications of the verse, conscious or unconscious, or interpreted with a meaning that is closer to the “original” one in this way creating new variants of the counting that the children use daily.

Rezumat
Atunci când se porneşte analitic de la prelucrarea unei creaţii complexe, aşa cum este numărătoarea, primul obstacol în calea cercetătorilor este textul numărătorii, respectiv sensul ei etimologic. Modul de interpretare al numărătorii depinde de mai mulţi factori: de cunoaşterea şi creativitatea informatorului, capacitatea de a „traduce” anumite părţi ale numărătorii, necunoscute de acesta. De asemenea, depinde foarte mult şi de momentul culegerii, precum şi de durata acesteia, vechimea numărătorii – adică „gradul de uzură” (modificări mai mici sau mai mari, de recunoscut sau de nerecunoscut). Modificările numărătorilor pot fi diverse, iar combinaţiile pot fi numeroase, neprevăzute sau chiar imperceptibile. Se poate ajunge la: mici sau mai mari modificări ale versului, conştiente sau inconştiente, sau interpretate cu un înţeles apropiat de cel „original” creând astfel noi variante ale numărătorilor pe care le utilizează copii zilnic.

Keywords: folklore for children, counting, etymologic sense, modifications of the counting, variants.

Cuvinte cheie: folclorul copiilor, numărătorile, sensul etimologic, modificările numărătorilor, variante.

Read more