V. SCIENTIFIC CULTURE/CULTURE SCIENTIFIQUE/CULTURĂ ŞTIINŢIFICĂ

V. SCIENTIFIC CULTURE/CULTURE SCIENTIFIQUE/CULTURĂ ŞTIINŢIFICĂ

Coordinator/Coordinateur/Coordonator:

 

Eugen GAGEA 189

Cristina PLANJANIN-SIMIĆ 191

The influence of non-musical factors upon textual modifications in countings

Influenţa factorilor nemuzicali la modificarea textuală a numărătorilor

 

Mirela KOZLOVSKY 205

The symbiosis between text and music in the authentic song of the megleno-romanians from the village of Cerna

La symbiose entre le texte et la musique dans la chanson authentique des mégléno-roumains de la commune de Cerna

Simbioza dintre text şi muzică în cântecul propriu-zis al meglenoromânilor din comuna Cerna

 

Ioana-Iulia OLARU 215

About the settlements and buildings of early eneolithic on the territory of Romania

Despre aşezările şi construcţiile eneoliticului timpuriu pe teritoriul României

Dana MATEI 221

Jewish suburbia between pessimism and escape

Le faubourg juif entre pessimism et évasion

Mahalaua evreiască între pesimism şi evadare