CUVINTE NOI ÎN LIMBILE SLOVACĂ ŞI SÂRBĂ

NEW WORDS IN SLOVAK AND SERBIAN LANGUAGES

CUVINTE NOI ÎN LIMBILE SLOVACĂ ŞI SÂRBĂ

 

Abstract
This paper deals with nouns with foreign suffix –iáda in Slovak language and suffix –ijada in Serbian language. Lexemes are made by joining suffixes and general or personal nouns, more often of foreign and rarely of domestic origin. Nouns with this suffix refer to a kind of collective competition, action, socialization or exhibition, where consummation of the exhibited is usually right on site. We come across these lexemes in the daily press quite often. Most of these lexemes are of newer date and, hence, still haven’t been recorded in dictionaries of neither Slovak nor Serbian language.

Rezumat
Această lucrare se ocupă cu studiul substantivelor formate prin sufix străin–iáda în limba slovacă şi sufixul–ijada în limba sârbă. Lexemele sunt formare prin împreunarea sufixelor cu substantivele comune şi cele personale, mai des de origine străină şi mai rar de origine domestică. Substantivele cu acest sufix se referă la o anume competiţie colectivă, acţiune, socializare sau expoziţie unde consumarea celor expuse este de obicei la faţa locului. Ne întâlnim cu aceste lexeme în presa zilnică destul de des. Majoritatea acestor lexeme sunt mai noi şi totuşi nu au fost înscrise în dicţionare nici de limbă slovacă şi nici de limbă sârbă.

Keywords: suffix, domestic word, word of foreign origin, collective competition, game, competing, daily press.

Cuvinte cheie: sufix, cuvânt domestic, cuvânt de origine străină, competiţie colectivă, joc, competiţie, presa zilnică .

Read more