COPILĂRIA, ÎN LITERATURA ROMÂNĂ DIN VOIVODINA

THE CHILDHOOD, IN THE ROMANIAN LITERATURE FROM
VOIVODINA

COPILĂRIA, ÎN LITERATURA ROMÂNĂ DIN VOIVODINA

 

Abstract
Romanian literature for children and youth written in Vojvodina, Republic of Serbia, is an integral part of literature created in the region after the Second World War. Until 1970, no original work for children had been published, all the achievements of this kind could only be found in the magazines “Bucuria pionierilor”(Vršac, 1946), which in 1956 became “Bucuria copiilor”. Books for children and about children that enter into specific relationships with the art, games, illustrations, culture and the traditions of the Romanians living in the region produce a full image of a valuable chapter of our literature, contributing to the completion of the self-image of the Romanian minority. This paper reveals the specificities of Mihai Condali’s poetry, one of the writers who immersed himself in the world of childhood.

Rezumat
Literatura pentru copii şi tineret scrisă în limba română în Voivodina, Republica Serbia, este parte componentă a literaturii care a evoluat în perioada de după cel de-al Doilea Război Mondial. Până în anul 1970 nu s-a publicat niciun volum original de creaţii pentru copii, toate realizările de acest gen fiind cuprinse în paginile revistei ,,Bucuria pionierilor” (Vârşeţ, 1946), respectiv ,,Bucuria copiilor” (din 1956). Cărţile pentru copii şi cu copii, care intră în relaţie cu arta, cu jocul, cu ilustraţia, cultura şi tradiţiile românilor de pe aceste meleguri, rotunjesc un capitol valoros al literaturii noastre, contribuind la completarea imaginii de sine a minorităţii române. Lucrarea de faţă relevă particularităţile poeziei lui Mihai Condali, unul din scriitorii noştri care a fost preocupat de lumea copilăriei.

Keywords: literature, children, writers.

Cuvinte cheie: literatură, copii, scriitori.

Read more