UNELE CONCEPŢII DESPRE PROZA SCURTĂ POSTMODERNĂ A LUI PAVEL GĂTĂIANŢU

SOME CONCEPTIONS CONCERNING PAVEL GĂTĂIANŢU’S
POSTMODERN SHORT STORIES

UNELE CONCEPŢII DESPRE PROZA SCURTĂ POSTMODERNĂ A LUI
PAVEL GĂTĂIANŢU

 

Abstract
Pavel Gătăianţu is a fascinating poet who transformed his unique multicultural experience into true literary masterpieces. As a representative of the Romanian minority in Serbia, he transferred the challenges and difficulties, as well as the magic of living in a clash of cultures in his pages of prose. All this is expressed in a beautiful but direct manner—emotions and thoughts are deep and naked, nothing is concealed or unnecessarily embellished. Pavel Gataiantu`s attitude varies between interrogative and space of political and social life, giving specific colour to his works. The concept of Europe is often seen in the work of Pavel Gătăianţu, denoting a place where he hoped for a better future.

Rezumat
Pavel Gătăianţu este un poet fascinant care a transformat experienţa sa multiculturală unică in adevărate capodopere literare. Ca şi un reprezentant al minorităţii române în Serbia, el a transferat provocările şi dificultăţile, precum şi magia de a trăi într-o îmbinare de culturi în paginile prozei sale. Toate acestea sunt exprimate într-o frumoasă şi directă manieră-emoţii şi gânduri sunt profunde şi goale, nimic nu este acoperit sau înfrumuseţat într-o manieră inutilă. Atitudinea lui Pavel Gătăianţu variază între interogativ şi spaţiul vieţii politice şi sociale, dând o culoare specifică operelor sale. Conceptul de Europa este de asemenea des întâlnit în opera luiPavel Gătăianţu, denotând un loc unde la care el a sperat la un viitor mai bun.

Keywords: Romanian literature, Pavel Gătăianţu, collage, postmodern prose.

Cuvinte cheie: literatură românească, Pavel Gătăianţu, colegiu, proză postmodernă.

Read more