IV. SLAVIC LANGUAGE AND CULTURE-ROMANIAN LANGUAGE AND LITERATURE/LANGUE ET LITTÉRATURE SLAVE-LANGUE ET CULTURE ROUMAINE/LIMBĂ ŞI CULTURĂ SLAVĂ-LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNEASCĂ

IV. SLAVIC LANGUAGE AND CULTURE-ROMANIAN LANGUAGE AND LITERATURE/LANGUE ET LITTÉRATURE SLAVE-LANGUE ET CULTURE ROUMAINE/LIMBĂ ŞI CULTURĂ SLAVĂ-LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNEASCĂ

Coordinator/Coordinateur/Coordonator:

 

Virginia POPOVIC 167

Virginia POPOVIĆ 169

Some conceptions concerning Pavel Gătăianţu’s postmodern short stories

Unele concepţii despre proza scurtă postmodernă a lui Pavel Gătăianţu

 

Brânduşa JUICĂ 177

The childhood, in the romanian literature from Voivodina

Copilăria, în literatura română din Voivodina

 

Ana MAKIŠOVA 183

New words in Slovak and Serbian languages

Cuvinte noi în limbile slovacă şi sârbă