ÎNSPRE ŞI DINSPRE CLUJ. CONTRIBUŢII LINGVISTICE. OMAGIU PROFESORULUI G.G. NEAMŢU LA 70 DE ANI

TOWARDS AND FROM CLUJ. LINGUISTIC CONTRIBUTIONS. HOMAGE
FOR THE PROFESSOR G.G. NEAMŢU AT 70 YEARS OLD
[IONUŢ POMIAN (coordinator), NICOLAE MOCANU (editor), Scripter,
Argonaut, Cluj-Napoca, 2015, 800 p.]

 

ÎNSPRE ŞI DINSPRE CLUJ. CONTRIBUŢII LINGVISTICE. OMAGIU
PROFESORULUI G.G. NEAMŢU LA 70 DE ANI
[IONUŢ POMIAN (coordonator), NICOLAE MOCANU (editor), Scriptor,
Argonaut, Cluj-Napoca, 2015, 800 p.]

 

 

 

Rândurile de mai jos se constituie într-o recenzie obligatorie a volumului omagial adus profesorului G.G. Neamţu, «un nume emblematic al orientării clujene de gramatică relaţională neotradiţională» (D. Cuibus), lansat cu două zile înaintea împlinirii vârstei de 70 de ani, «cea a deplinătăţii şi a înţelepciunii în domeniul gramaticii româneşti contemporane, ştiinţă pe care a servit-o şi continuă să o slujească cu o devoţiune şi o pasiune aparte de o jumătate de veac.» (p. 10)

Semnificaţia titlului, «recunoaşterea firească a faptului că, prin G.G. Neamţu, gramatica românească se întemeiază, solid şi coerent, deopotrivă înspre şi dinspre Cluj» (D. Cuibus), nu poate fi întâmplătoare, atâtat timp cât motivele sunt axiomatice: formarea lingvistică în perioada anilor ’60-’70 la Şcoala clujeană, continuator al înaintaşilor (D.D. Draşoveanu, Mircea Zdrenghea, Cornel Săteanu), scriitura nu multă, dar bună, «argumentată, concentrată, la obiect şi îndrăzneaţă» (D. Cuibus), Profesor, Mentor şi Model unei noi generaţii clujene de gramaticieni faţă de care a manifestat şi continuă să manifeste «o extraordinară generozitate intelectuală şi umană.» (D. Cuibus)

Read more