CULTURA GERMANO-BULGARĂ ŞI TRANSFERUL ŞTIINŢIFIC

GERMAN-BULGARIAN CULTURE AND SCIENCE TRANSFER

DEUTSCH-BULGARISCHER KULTUR-UND
WISSENSCHAFTSTRANSFER

CULTURA GERMANO-BULGARĂ ŞI TRANSFERUL ŞTIINŢIFIC

 

Abstract
This book publishes works on knowledge transfer between the Bulgaria and the German speaking countries and sets priorities for cooperation in the philological field. It contains international contributions which were presented on the III. International Congress of Bulgarian studies and opens the new series “Forum Bulgaria”.

Zusammenfassung
Das hier vorgestellte Buch versammelt Arbeiten zum Wissenschaftstransfer zwischen dem deutschsprachigen und bulgarischen Raum und setzt Schwerpunkte auf die Zusammenarbeit im philologischen Bereich. Der internationale besetzte Band geht auf den III. Internationalen Kongress für Bulgaristik zurück. Und eröffnet die neue Reihe „Forum Bulgarien“.

Rezumat
Această carte publică opere despre transferul de cunoaştere între ţările vorbitoare de limbă bulgară şi cele vorbitoare de limbă germană şi stabileşte priorităţi pentru cooperarea în domeniul filologic. Cuprinde contribuţii internaţionale care au fost prezentate la Congresul Internaţional de Studii bulgare şi deschide noua serie “Forum Bulgaria”.

Keywords: Bulgarian Philology, German-Bulgarian relationship, Slavistics, translational science, knowledge transfer.

Schlüsselwörter: Bulgarische Philologie, deutschbulgarisches Verhältnis, Slawistik/Slavistik, Translationswissenschaft, Wissenschaftstransfer

Cuvinte cheie: filologie bulgară, relaţii germano-bulgare, slavistică, ştiinţa traducerii, transfer de cunoştinţe

Read more