Internaţionalizarea învăţământului superior prin cultură

THE INTERNATIONALISATION OF THE SUPERIOR TEACHING
THROUGH CULTURE

INTERNAŢIONALIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR PRIN
CULTURĂ

AbstractIn the present text, based on the research, is elaborated a presentation of a few ways of accomplishing the scientific and cultural partnership between “Vasile Goldiş” Western University of Arad and universities of research from Serbia, regarding the Romanian community from Vojvodina, Serbian Republic.

REZUMAT
În textul de faţă, pe baza cercetărilor realizate, se face o prezentare a câtorva modalităţi de realizare a parteneriatului ştiinţific şi cultural dintre Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad şi universităţi de cercetare din Serbia, privind comunitatea românească din Voivodina, Republica Serbia. .

Key words: partnership, research, Romanian community, Serbia

Cuvinte cheie: parteneriat, cercetare, comunitate românească, Serbia

Read more