VI. BOOK REVIEWS/CRITIQUES DE LIVRES/RECENZII

VI. BOOK REVIEWS/CRITIQUES DE LIVRES/RECENZII

Coordinator/Coordinateur/Coordonator:

 

Emilia PARPALĂ 167

Dumitru MIHĂILESCU 169

Brânduşa Juică: La confluenţa a două culturi – Literatura română din Voivodina (1945-1989), Editura ICRV, Zrenianin, 2012, 225 pag.

 

Vasile MAN 173

Viviana POCLID DEHELEAN – Publicistica lui Mircea Eliade şi opţiunile „Tinerei Generaţii”, Editura David Press Print, Timişoara, 2016, 415 p.

 

Alina ŢENESCU 175

Emilia Parpală (editor), Representations of Identity in the Literary, Linguistic and Cultural Space, Universitaria, Craiova & ProUniversitaria Publishing House, Bucharest, 2016, 425 pages.

Emilia Parpală (éditeur), Représentations de l’identité dans l’espace littéraire, linguistique et culturel, éditions Universitaria, Craiova & ProUniversitaria, Bucarest, 2016, 425 pages.

Emilia Parpală (editor), Reprezentări ale identităţii în spaţiul literar, lingvistic şi cultural, Editura Universitaria, Craiova & Editura ProUniversitaria, Bucureşti, 2016, 425 pagini

Prof. dr. Cristina SAVA (TG.MUREŞ) 177

Ana Blandiana mesager al lirismului european