INTERPRETARIATUL PENTRU… ROMÂNIA PROVOCĂRILE CURENTE ALE PROFESIEI DE INTERPRET

INTERPRETING FOR… ROMANIA
THE CURRENT CHALLENGES OF THE INTERPRETING PROFESSION

INTERPRETARIATUL PENTRU… ROMÂNIA
PROVOCĂRILE CURENTE ALE PROFESIEI DE INTERPRET

 

Abstract
The interpreters are not supernatural individuals with outstanding skill and a perfect memory, however they are extraordinary in the manner in which they coordinate their efforts and push their limits in order to perform better all the time. The recurrent question in the literature of interpreting is to clarify the distinction between interpreting and translating. This article shall discuss the extent to which this is applicable to Romania, and shall focus on the loose distinction the local market makes between the two, affecting the status of the interpreting profession. We shall also deal with the topic of interpreting in general in all the modes as well as the challenges interpreters face in Romania today. We shall dwell on the realities of today’s market and the manner in which the latter and the professionals manage to adapt to each other. We shall base our in-depth analysis from the provisions of a contract for interpreting services, and analyze the provisions that are most likely to be violated according to the authors’ experience.

Rezumat
Interpreţii nu sunt indivizi supranaturali cu talent extraordinar şi memorie perfectă, totuşi ei sunt extraordinari pentru maniera în care aceştia îşi coordonează eforturile şi îşi dau silinţa pentru a fi întotdeauna mai buni. Întrebarea recurentă în literatura interpretariatului este de a clarifica distincţia dintre interpretariat şi traducere. Acest articol va discuta extrema în care acest lucru este valabil în România, şi se va concentra distincţia liberă pe care piaţa locală o face între cele două, afectând statutul profesiei de interpret. De asemenea vom trata subiectul interpretariatului în general în toate felurile precum ţi provocările pe care interpreţii le întâlnesc în România astăzi. Ne vom opri şi asupra realităţilor pieţei actuale şi maniera în care ultima şi profesioniştii reuşesc să se adapteze unul altuia. Ne vom concentra studiu pe analiza aprofundată a clauzelor unui contract pentru prestare de servicii de interpretariat, şi vom analiza clauzele care sunt mai probabil de a fi încălcate conform experienţei autorului.

Key words: interpreting, training, professional challenge, translator vs. interpreter.

Cuvinte cheie: interpretariat, instruire, provocare profesionala, traducător vs. Interpret.

Read more