T/I, O OCUPAŢIE DIFERITĂ DE ALTELE – PERSPECTIVA UNUI EDUCATOR

T/I, A JOB UNLIKE OTHERS – AN EDUCATOR’S PERSPECTIVE

T/I, O OCUPAŢIE DIFERITĂ DE ALTELE – PERSPECTIVA UNUI
EDUCATOR

 

Abstract
The article outlines a few of the general considerations, pieces of advice, hardships and cumbersome procedures in the professional life of interpreters and translators. In a globalized world in which the need for high accuracy professional translation and interpretation is mandatory, the quality of the work done by professionals is of utmost importance. It is equally important that current undergraduate students in Language Departments understand these requirements and abide by them in order to establish the credibility, respect and trust the domain professionals deserve.

Rezumat
Articolul subliniază câteva consideraţii generale, sfaturi, greutăţi şi proceduri ancombrante din viaţa profesională a interpreţilor şi traducătorilor. Într-o lume globalizată în care nevoia de înaltă precizie în traducerea şi interpretarea profesională sunt obligatorii, calitatea muncii depuse de către profesionişti este de o extremă importanţă. În egală măsură este important ca studenţii Departamentelor de Limbă să înţeleagă aceste cerinţe şi să şi le însuşească pentru a stabili credibilitatea, respectul şi încrederea pe care experţii în domeniu o merită.

Key words: legalese, multidisciplinary, liaison, localizer, globalization, accuracy.

Cuvinte cheie: limbaj judecătoresc, multidisciplinaritate, legătură, localizator, globalizare, acurateţe.

Read more