TRANSLATION vs INTERPRETING

TRANSLATION vs INTERPRETING

TRADUCERE vs INTERPRETARIAT

 

Abstract
Translation and Interpreting? Two terms which are, unfortunately, quite often erroneously used as synonyms in the postmodern world we are currently living in. If we also add CAT tools, the misunderstanding is total.

Rezumat
Traductologie şi interpretariat? În lumea postmodernă în care trăim sunt termeni adesea folosiţi într-un mod total eronat, din păcate, ca şi sinonime. Dacă la aceştia se adaugă şi computer-assisted tools (C.A.T.), confuzia se generalizează.

Read more