ÎNVĂŢĂMÂNTUL ROMÂNESC ÎNTRE TRADIŢIONAL ŞI MODERN

THE ROMANIAN TEACHING BETWEEN TRADITIONAL AND MODERN

ÎNVĂŢĂMÂNTUL ROMÂNESC ÎNTRE TRADIŢIONAL ŞI MODERN

 

AbstractNowadays, the traditional methods may be kept with the condition of reconsidering their upgrade to the expectations of the modern teaching. They may evolve towards modernism in the aspect in which the procedural sequences that compose them allow a special restructuration or when the circumstances of application of the method are completely new. In some modern methods we find quite many traditional sequences or we discover that variants of this method were known since way back in the past.

Rezumat
La ora actuală, metodele tradiţionale pot fi păstrate cu condiţia reconsiderării şi adaptării lor la exigenţele învăţământului modern. Acestea pot evolua spre modernitate în măsura în care secvenţele procedurale care le compun permit restructurări inedite sau când circumstanţele de aplicare a acelei metode sunt cu totul noi. În unele metode moderne surprindem secvenţe destul de tradiţionale sau descoperim că variante ale acestei metode erau de mult timp cunoscute.

Keywords:didactics, teaching, traditional, modern, teaching methods

Cuvinte cheie:didactică, învăţământ, tradiţional, modern, metode de predare

Read more