POETUL ARĂDEAN MIRCEA MICU

MIRCEA MICU THE POET FROM ARAD

POETUL ARĂDEAN MIRCEA MICU

 

AbstractThe writer Mircea Micu is an elegiac poet, for who the seasons of the year and the nature are lyric motifs, which accompany him in the direct disquietude of the soul determined by the impossibility of being close to his mother. Only through pastiches, the ironic tone and, apparently, very communicative suggests the optimism necessary for a balanced existence. Mircea Micu’s poetry is read with the soul!

Rezumat
Scriitorul Mircea Micu este un poet elegiac,pentru care anotimpurile anului şi natura sunt motive lirice, care îl însoţesc în permanenta frământare sufletească determinată de imposibilitatea de a fi aproape de mama sa. Doar prin parodii, tonul ironic şi, aparent, foarte comunicativ sugerează optimismul necesar unei existenţe echilibrate. Poezia lui Mircea Micu se citeşte cu sufletul!

Keywords:poet, elegiac, disquietudes, mother

Cuvinte cheie:poet, elegiac, frământări, mama

Read more