IV. TRANSLATIONS-TRANSLATION STUDIES/TRADUCTIONS-ÉTUDES DES TRADUCTIONS/TRADUCERI-TRADUCTOLOGIE

IV. TRANSLATIONS-TRANSLATION STUDIES/TRADUCTIONS-ÉTUDES DES TRADUCTIONS/TRADUCERI-TRADUCTOLOGIE

Coordinator/Coordinateur/Coordonator:

 

Mirel ANGHEL 187

 

Silvia-Maria CHIREAC, Alina ŢIŢEI 189

Identity, Language Attitudes and Motivation: A Challenge to Intercultural Education

Identité, attitudes linguistiques et motivation : un défi pour l’éducation interculturelle

Identidad, actitudes lingüísticas y motivación: un reto a la educación intercultural

Identitate, atitudini lingvistice şi motivaţie: o provocare pentru educaţia interculturală

 

Stăncuţa Ramona DIMA-LAZA 199

A transcultural interpretation: medical ethics and moral issues in the arab world

Une interpretation transculturelle: ethique medicale et problemes moraux dans le monde arabe

O interpretare transculturală: etică medicală şi probleme morale în lumea arabă

 

Roxana MIHELE 205

Walking the dividing line: delineating social identity and race in James Baldwin’s Go tell it on the mountain and The fire next time

Suivre la ligne de demarcation. Definir l’identite sociale et la race dans Go tell it on the mountain et The fire next time de james baldwin

Mergând pe linia de demarcare: conturând identitatea socială și rasa în operele lui James Baldwin „Go tell it on the mountain” și „The fire next time”

 

Mirel ANGHEL, Marinela Doina NISTEA 213

The study of Romanian, a necessity for foreign students

Studierea limbii române, o necesitate pentru studenţii străini

 

Corina LUNGU 219

Approche étymologique des termes médicaux roumains empruntés au français

 

Abordarea etimologică a termenilor medicali româneşti împrumutaţi din franceză

 

Mădălina Cerasela IACOB 229

Politeness in the commercial correspondence. The Romanian translation of the addressing formulas in the official foreign correspondence

Politeţea în corespondenţa comercială. Traducerea în limba română a formulelor de adresare în corespondenţa oficială din străinătate