O MENŢIUNE A SFÂNTULUI NICODIM DIN TISMANA ÎN VIAŢA LUI ISAIA PREMERGĂTORUL

ONE MENTION OF SAINT NICODEMUS OF TISMANA IN THE LIFE OF
THE ELDER ISAIAH

UN MENTION DE SAINT NICODÈME DE TISMANA DANS LA VIE
D’ISAÏE L’AÎNÉ

O MENŢIUNE A SFÂNTULUI NICODIM DIN TISMANA ÎN VIAŢA LUI
ISAIA PREMERGĂTORUL

 

Abstract
This paper will provide an analysis of a short paragraph in the 14th century hagiographic work entitled Life of the Elder Isaiah, written by an anonymous Athonite monk. This work contains an intriguing reference to Saint Nicodemus of Tismana. Saint Nicodemus, who was perhaps of Greek or even Serbian origin, was the founder of two monasteries in Oltenia in what was in that time the Banat of Severin, and his pastoral work was of significant importance for the later development of Romanian culture, spirituality and spread of the Orthodox faith in this region. He was also a member of a delegation from the Serbian Orthodox Church sent by Prince Lazar Hrebeljanović on a mission to Constantinople for the purpose of reconciliation in 1375. The short paragraph analyzed here is of particular significance for Romanian Orthodoxy and culture.

Résumé
Les auteurs tiennent d’analyser un paragraphe bref dans le travail hagiographique du 14ème siècle intitulé La Vie d’ Isaïe l’Aîné écrit par un écrit Athonite moine anonyme. Dans ce travail, il y a une mention très intéressant de Saint Nicodème de Tismana. Possiblement d’origine grecque ou même la serbe, Saint Nicodème a été le fondateur des deux monastères en Olténie c’est-à-dire le Banat de Severin, et son travail pastoral était d’une importance grande pour le développement ultérieur de la culture roumaine, la spiritualité et la propagation de la foi orthodoxe dans ce région. Il a aussi été un membre d’une délégation de l’Église orthodoxe serbe envoyé par le prince Lazar Hrebeljanovic sur sa mission à Constantinople afin de parvenir la réconciliation en 1375. Le court paragraphe que les auteurs vont analyser est très intéressant pour l’orthodoxie roumaine et la culture.

Rezumat
Această lucrare va aduce o analiză a unui scurt paragraf din secolul 14 a operei hagiografice intitulată Viaţa lui Isaia premergător, scrisă de către un călugăr Athoit anonim. Această lucrare conţine referinţe intrigante cu privire la Sfântul Nicodim din Tismana. Sfântul Nicodim, care poate de origine greacă poate chiar sârbă, a fot fondatorul a două mănăstiri din Oltenia care pe vremea aceea era Banatul de Severin, iar opera sa pastorală a avut o importanţă signifiantă pentru dezvoltarea de mai târziu a culturii române, spiritualității şi răspândirii credinţi ortodoxe în această regiune. El a fost de asemenea membru al delegaţiei Bisericii Ortodoxe din Serbia trimisă de către Prinţul Lazar Hrebeljanović într-o misiune la Constantinopol în scopul reconcilierii din 1375. Scurtul paragraf analizat aici este de o signifiantă importanţă pentru ortodoxia şi românească.

Keywords: Saint Nicodemus of Tismana, Ugro-Vallachia, Life of the Elder Isaiah.

Mots clés: Saint Nicodème de Tismana, Ugro-Valachie, La Vie d’Isaïe l’Aîné.

Cuvinte cheie:Sfântul Nicodim din Tismana, Ugro-Valahia, Viaţa lui Isaia Premergătorul.

Read more