ORTOGRAFIA ÎN TEMELE SCRISE ŞI PRACTICA PREDĂRII DIN PERSPECTIVA STUDENŢILOR

ORTHOGRAPHY IN WRITTEN ASSIGNMENTS AND TEACHING
PRACTICE FROM THE PERSPECTIVE OF STUDENTS

ORTOGRAFIA ÎN TEMELE SCRISE ŞI PRACTICA PREDĂRII DIN
PERSPECTIVA STUDENŢILOR

 

Abstract
In this paper we bring the results of exploratory research conducted in order to know in detail the way in which high school students perceive and evaluate their own skills and teaching orthography checking, and better identify the problems that the students have while learning and applying orthography rules. An anonymous survey was completed by 100 students of the final grade classical Gymnasium (R Serbia) in June 2014. The survey results showed, among other things, that high school students are not familiar with the target learning orthography, nor the importance of knowing and applying orthography rules in written expression. This is a valid incentive for serious review of strategies to improve the teaching of orthography. It can be a starting point for the new comparative research to gather empirical material about orthography and teaching of orthography in neighbouring countries.

Rezumat
În această lucrare aducem rezultatele unei cercetări de explorare pentru a cunoaște în detaliu felul în care elevii de liceu înţeleg şi evaluează propriile abilităţi şi verificarea ortografiei de predare, şi cum se identifică mai bine problemele pe care cursanţii le au în timp ce învaţă să aplice regulile de ortografie. Un sondaj anonim a fost completat de către 100 de elevi din clasele finale ale gimnaziului clasic (R Serbia) în iunie 2014. Rezultatele sondajului au arătat printre altele, faptul că elevii de liceu nu sunt familiarizaţi cu învăţarea ţintă a ortografiei, sau cu importanţa de a şti să aplice regulile de ortografie în expresiile scrise. Acesta este un imbold de a se revizui strategiile de îmbunătăţire a modului de predare a ortografiei. Poate fi un punct de plecare pentru o nouă cercetare comparativă pentru a aduna material empiric despre ortografie şi modul de predare din ţările vecine.

Keywords: high school, orthography, Serbian language, teaching practice, written assignments.

Cuvinte cheie:liceu, ortografie, limba sârbă, practica predării, teme scrise.

Read more