UNELE CONCEPŢII DESPRE POEZIA LUI PETRU CÂRDU

SOME CONCEPTS OF PETRU CARDU’S POETRY

UNELE CONCEPŢII DESPRE POEZIA LUI PETRU CÂRDU

 

Abstract
The poetry of Petru Cârdu brought a new sequence to the literature of Voivodina, which later went on to become one of the many foundations of the European literature. It carried along novelty and originality that opened new opportunities and possibilities towards meditation and philosophizing. The lyrics that the great poet Petru Cârdu brought to light, along with a range of other well-known writers, not only revived the Romanian literature in Voivodina, but placed it in the centre of the European literature.

Rezumat
Prin poezia lui Petru Cârdu literatura din Voivodina a primit o notă inedită sub cupola literaturii europene, aducând o prospeţime, uneori o înfiorare, tendinţă spre meditare, spre filozofare. Cu astfel de versuri, poetul Petru Cârdu trage perdeaua aşternută peste literatura românească din Voivodina, încât prin numele lui şi a încă un şir de nume de scriitori din Voivodina, aşează literatura română de pe aceste meleaguri în circuitul literar european.

Keywords: Romanian literature in Vojvodina, poetry, Petru Cardu, postmodernism.

Cuvinte cheie:literatura română din Voivodina, poezie, Petru Cârdu, postmodernism.

Read more