SPAŢIUL LOCAL ŞI EXISTENŢA UNIVERSALĂ ÎN POEZIA SLOVACĂ DIN VOIVODINA

LOCAL SPACE AND UNIVERSAL BEING IN THE SLOVAK POETRY
FROM VOJVODINA

SPAŢIUL LOCAL ŞI EXISTENŢA UNIVERSALĂ ÎN POEZIA SLOVACĂ
DIN VOIVODINA

 

Abstract
In this paper we examine the relationship between aspects of being and the local space in the poetry of Slovakian minority literature in Vojvodina. Minority literature is treated as a type of an interliterary community where the influences of minority literature, national literature and world literature interweave, based on bilingualism and biliteracy of the authors. Bilingualism of the authors does not determine biliteracy but rather identification with the tradition and culture of the other. Biliteracy is treated as an expression of dynamic dual identity which can be based on the local space and the universal being.

Rezumat
În acest articol examinăm relaţia dintre aspectele existenţei şi spaţiul local în poezia minorităţilor slovace din literatura din Voivodina. Literatura minorităţilor este tratată ca şi un tip de comunitate interliterară unde influenţele literaturii minorităţilor, literatura naţională şi literatura lumii se îmbină, în baza bilingvismului şi billiteraţiei autorilor. Bilingvismul autorilor nu determină biliteraţia ci mai degrabă identificarea cu tradiţia şi cultura celorlalţi. Biliteraţia este tratată ca o expresie a unei identităţi duale dinamice care este bazată pe spaţiul local şi existența universală.

Keywords: bilingualism, biliteracy, interliterary community, intertextuality, space and being.

Cuvinte cheie:bilingvism, biliteraţie, comunitatea interliterară, intertextualitate, spaţiu şi fiinţă .

Read more