IV. TRANSLATIONS-TRANSLATION STUDIES/ TRADUCTIONS-ÉTUDES DES TRADUCTIONS/ TRADUCERI-TRADUCTOLOGIE

IV. TRANSLATIONS-TRANSLATION STUDIES/ TRADUCTIONS-ÉTUDES DES
TRADUCTIONS/ TRADUCERI-TRADUCTOLOGIE

Coordinator/Coordinateur/Coordonator:

 

Mirel ANGHEL 227

Roxana Elena DONCU, Cristina Veronica ANDREESCU, Liliana Florina ANDRONACHE, Roxana Corina SFETEA 229

Terms used to refer to medical practitioners: an analysis of terminology at the border between medicine and statistics

Termes qui se réfèrent à des practiciens médicaux: une analyse de la terminologie à le carrefour entre la médicine et la statistique

Termeni referitori la medici: o analiză a terminologiei la graniţa dintre medicină şi statistică