UNELE PARTICULARITĂŢI LINGVISTICE ALE GRAIULUI ARDELENESC VORBIT ÎN UNELE SATE ROMÂNEŞTI DIN BANATUL SÂRBESC

SOME LINGUISTIC PARTICULARITIES OF TRANSYLVANIAN SPEECH
IN SOME ROMANIAN VILLAGES FROM THE SERBIAN BANAT

UNELE PARTICULARITĂŢI LINGVISTICE ALE GRAIULUI
ARDELENESC VORBIT ÎN UNELE SATE ROMÂNEŞTI DIN BANATUL
SÂRBESC

 

Abstract
This paper trying to demonstrate some linguistic features that appear on Transylvanian origin population in two Romanian villages in Serbian Banat, Vojvodina (Satu Nou and Sân Mihai). We chose these villages because those are not purely Transylvanian (as are other villages in the Serbian Banat), the population from this part of Serbia has the origin from Romanian Banat and Oltenia, where we discovered specific features of Transylvanian speech, preserved until nowadays, against influences from other dialects and strong influence of Serbian language. This paper will discover some identical lexemes in both places, but also different from lexemes of neighboring localities, populated only by Romanian from Banat region; some lexemes with different origin that coexist in two local dialects and lexical elements found on Serbian population of Transylvanian origin. Our intention is to explore some peculiarities of less studied Transylvanian speech from Sebian Banat region, representing an initiation into future researches on the peculiarities of speech of endangered population in Serbian Banat.

REZUMAT
În lucrarea de faţă vom încerca să demonstrăm unele caracteristici lingvistice care apar în două sate din Banatul sârbesc, Voivodina (Satu Nou şi Sân Mihai), la populaţia de provenienţă ardelenească. Am ales aceste sate datorită faptului că ele nu sunt pur ardeleneşti (precum sunt alte sate din Banatul sârbesc) ci populaţia de aici este cea de provenienţă bănăţeană şi olteană, unde am descoperit particularităţi ale graiului ardelenesc păstrate până în zilele de azi, în contra influenţelor din alte graiuri şi a influenţei mari a limbii sârbe. La fel, în lucrare vom descoperi unele lexeme identice în ambele localităţi şi diferite de lexemele din localităţile învecinate, populate numai cu români bănăţeni; unele lexeme de origine diferită care coexistă în cele două graiuri locale precum şi elemente lexicale sârbeşti găsite la populaţia de provenienţă ardelenească. Intenţia noastră era să cercetăm unele particularităţi ale graiului ardelenesc foarte puţin cercetate în Banatul sârbesc, ceea ce reprezintă o iniţiere în cercetările viitoare pe teren asupra particularităţilor de grai a populaţiei pe cale de dispariţie în Banatul Sârbesc.

Key words: Transylvanian speech, Serbian Banat, vocabulary, Satu Nou, Sân Mihai

Cuvinte cheie: graiul ardelenesc, Banatul sârbesc, lexic, Satu Nou, Sân Mihai

Read more