L’évolution du système de l’irréel du latin classique aux langues romanes. Convergences décalées du français et de l’italien

L’évolution du système de l’irréel du latin classique aux langues romanes. Convergences décalées du français et de l’italien
The evolution of the hypothetical system from Classical Latin to Romance languages. Out of phase convergences of French and Italian languages
Evoluţia sistemului ireal din latina clasică în limbile romanice. Convergenţe decalate ale limbilor franceză şi italiană

Louis BEGIONI
Université Charles de Gaulle Lille 3, France
Université de Roma Tor Vergata, Italia
E-mail: louis.begioni@univ-lille3.fr

Abstract
Our article concerns the evolution of the hypothetical system from Classical Latin to French language (Old French and Modern French) and Italian language. The point is the study of
diachronic systemics that shows how the hypothetical system has been deeply altered and reorganized by linguistics changes as the apparition of the analytical future (ex. AMARE +
HABEO) and the apparition of the conditional in Vulgar Latin. The Old French and the Modern Italian keep the subjunctive mood in the subordinate clause while the Modern French introduces
the imperfect tense of the indicative mood because of the systemical disappearance of the «passé simple» and of the imperfect tense of subjunctive mood.

Rezumat
Articolul nostru prezintă evoluţia sistemului ireal din latina clasică în limba franceză (veche şi modernă) şi italiană. Scopul acestuia îl constituie studiul sistemelor diacronice, care arată modul
în care sistemul ireal a cunoscut metamorfoze profunde, fiind reorganizat prin schimbări lingvistic precum apariţia viitorului analitic (de ex. AMARE + HABEO) şi apariţia condiţionalului în latina
vulgară. Franceza veche şi italiana modernă păstrează modul subjonctiv în propoziţia subordonată, în timp ce franceza modernă introduce timpul imperfect al modului indicativ, datorită
dispariţiei sistemice a timpurilor perfect compus şi imperfect ale modului subjonctiv. Key-words. Diachrony, synchrony, comparative linguistics of Romance languages, Romance
linguistics, microdiachrony, psychomecanics of language

Cuvinte cheie: diacronism, sincronism, lingvistica comparată a limbilor romanice, lingvistica
romanică, microdiacronism, psihomecanica limbii

Citeste articolul