Paşi spre instituţionalizarea feminismului în Norvegia

Paşi spre instituţionalizarea feminismului în Norvegia
Steps towards the institutionalisation of feminism in Norway

Alexandra COLUMBAN
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
E-mail: alexandra.columban@gmail.com
“The personal is political”

Abstract
The present article discusses important issues related to the institutionalisation of feminism in Norway, by providing a case study on the country’s first feminist magazine, Sirene. The first part of the article focuses on the political and historical context which favoured the emergence of the magazine, and insists on a series of legal measures taken in the twentieth century – suffrage rights, equal payment, political representation, etc. – which provided the institutional framework for the women’s movement. The more comprehensive second part of the article focuses on Sirene itself: it analyses the magazine’s structure and key concepts, its political agenda, its aims, but also the
branch of feminism to which Sirene adheres. The article concludes that the magazine represented an influential alternative to the mainstream press of the time, and contributed greatly to achieving the goals of women’s liberation movement.

Rezumat
Prezentul articol tratează probleme importante legate de instituţionalizarea feminismului în Norvegia, prezentând un studiu de caz asupra primei reviste feministe din ţară, Sirene. Prima parte a articolului se concentrează pe contextul istoric şi politic care a favorizat apariţia revistei, şi insistă pe o serie de măsuri legale luate în secolul XX – drepturi de vot, plată egală, reprezentare politică etc. – care au pus bazele cadrului instituţional al mişcării feministe. Cea de-a doua parte a articolului, mai cuprinzătoare, se concentrează pe revista Sirene însăşi: aceasta analizează structura revistei şi conceptele cheie, agenda sa politică, ţelurile sale, însă şi ramura feminismului la care aderă Sirene. Articolul conchide că revista a reprezentat o alternativă influentă la presa dominantă a vremii şi a contribuit mult la realizarea scopurilor mişcării de emancipare a femeii.

Key words: Second wave feminism, Sisterhood, Radical feminism, Alternative press, Women’sliterature vs. Popular literature
Cuvinte cheie: al doilea val al feminismului, „frăţie” a femeilor, feminism radical, presă alternativă, literatură feminină vs. literatură populară

Citeste articolul