Linguistic Joke Translation Strategies and Methods

 

Linguistic Joke Translation Strategies and Methods

Stratégies et méthodes de traduction des blagues linguistiques

Strategii şi metode în traducerea glumelor lingvistice

Elena ALEKSANDROVA

Moscow State Regional Institute of Humanities, Rusia

E-mail: elena_751@mail.ru

Narcisa SCHWARZ

Universitatea de Vest ‘‘VasileGoldiș‘‘ Arad

E-mail: narcisa_schwarz@yahoo.com

Abstract:

The purpose of this research is to examine which strategies and methods are used by translators when dealing with the transferring of linguistic jokes from one language into another. We study examples represented in English and Russian linguistic joke traditions. In order to support such an approach a corpus of more than one thousand English and Russian linguistic jokes has been compiled. The study is also intended to identify the most problematic cases of linguistic jokes translation and the influence of the pun creating mechanism nature on the translation strategies and methods.

Résume

Le but de cette recherche est d’étudier les stratégies et les méthodes utilisées par les traducteurs des blagues linguistiques. On étudie les exemples présentées dans les traditions des blagues linguistiques anglaises et russes. Pour supporter l’étude plus qu’un mille blagues anglaises et russes ont été analysées. La recherche est aussi consacrée aux cas problématiques de traduction des blagues linguistiques, aux mechanismes de création des blagues linguistiques et leurs influences sur la qualite de traduction.

Rezumat

Scopul acestei cercetări este de a examina strategiile si metodele care sunt folosite de traducători, atunci când se ocupă cu transferul de glume lingvistice dintr-o limbă în alta.

Noi studiem exemple reprezentate în tradiţia glumelor lingvistice în limba engleză şi rusă. În scopul de-a susţine o astfel de abordare a fost alcătuit un dicţionar cu peste o mie de glume lingvistice în limba engleză şi rusă. Studiul este, de asemenea, destinat să identifice cazurile cele mai problematice în traducerea glumelor lingvistice şi de asemenea influenţa jocului de cuvinte privind strategiile şi metodele de traducere.

Keywords: joke, pun, translation, translation strategy, translation method

Mots clé: blague, jeu de mots, traduction, stratégie de traduction, méthode de traduction

Cuvinte cheie: traducere, joc de cuvinte, traducere, strategieîntraducere, metodă de traducere

Citeste articolul