Diphthongs’ Demarcating Function from Latin to Italian

Diphthongs’ Demarcating Function from Latin to Italian La fonction démarcative des diphtongues du latin à l’italien Funcţia demarcativă a diftongilor de la latină la italiană Sophie Saffi CAER EA 854, AMU – Aix-Marseille Université Email : sophie.saffi@univ-amu.fr Virginie Culoma-Sauva CAER EA 854, AMU – Aix-Marseille Université Email : virginie.sauva@laposte.net Abstract This article aims to show that from […]

Read More

Valla a capire la gente ! About the extraordinary use of the andare/venire + infinitive periphrasis in Italian

Valla a capire la gente ! About the extraordinary use of the andare/venire + infinitive periphrasis in Italian Valla a capire la gente! La production de l’effet de sens extraordinaire par andare et venire en italien Valla a capire la gente! Producerea efectului de sens extraordinar al perifrazei andare/venire + infinitiv în limba italiană Yordanka Levie […]

Read More

Christine Angot or the Autofiction as Apneic Literature

  Christine Angot or the Autofiction as Apneic Literature Christine Angot ou l’autofiction comme littérature en apnée Christine Angot sau autoficţiunea ca literatură în apnee Alexandru MATEI Université Lumina Bucarest La communication ne passe plus que par la voix (Communication is only effective through a voice) Christine Angot, Inceste Abstract A new literary genre is […]

Read More

Eminescu’s Journalism in the Horizon of Interpretation

Eminescu’s Journalism in the Horizon of Interpretation Le journaliste Mihai Eminescu à l’horizon de la perception Publicistica eminesciană în orizontul receptării Mihaela MOCANU Departamentul de Cercetare Interdisciplinară în Domeniul Socio-Uman, Universitatea «Al. I Cuza» Iasi, Strada Lascăr Catargi nr. 54, 700107, Iaşi E-mail: mocanu.mihaela@uaic.ro Abstract The exegesis of Eminescu’s journalism has revealed over time spans […]

Read More

Cultural junctions West-East: Nikos Kazantzakis and Nagai Kafū

Cultural junctions West-East: Nikos Kazantzakis and Nagai Kafū/ Confluences culturelles Occident-Orient : Nikos Kazantzaki et Nagaï Kafû/ Confluenţe culturale Occident-Orient: Nikos Kazantzakis şi Nagai Kafū Rodica Frenţiu Facultatea de Litere, Universitatea „Babeş-Bolyai” rfrentiu@hotmail.com Abstract The present study, titled Cultural junctions West-East: Nikos Kazantzakis and Nagai Kafū, tries to approach two writers who, despite coming from cultural […]

Read More

Myth and Literature: Landmarks of Latin-American Cultural Identity

Myth and Literature: Landmarks of Latin-American Cultural Identity Mito y literatura: hitos de la identidad cultural latinoamericana Mythe et littérature: repères de l’identité culturelle latino-américaine Mit şi literatură: repere ale identităţii culturale latino-americane Alina ŢIŢEI Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Facultatea de Litere Departamentul de Limbi Clasice, Italiană şi Spaniolă B-dul Carol I, Nr. 11, […]

Read More

Phantasia, a Mediation between Perception (Aesthesis) and Thought (Noesis)

Phantasia, a Mediation between Perception (Aesthesis) and Thought (Noesis) Phantasia, une voie de médiation entre perception (aisthesis) et pensée (noèse)Phantasia, o cale de mediere între percepţie (aisthesis) şi gândire (noesis) Gabriela VASILESCU Faculty of Letters and Sciences, Petroleum-Gas University of Ploiesti Blv. Bucureşti, nr. 39, 100520, Ploieşti, Romania E-mail: gabrielavasilescu52@yahoo.com   Abstract The present paper […]

Read More

Mythical Language in Mayan Epic Popol Vuh – Comparative Reflections –

  Mythical Language in Mayan Epic Popol Vuh – Comparative Reflections – Le langage mythique de l’épopée maya Popol Vuh – Réflexions comparatives – Limbajul mitic al epopeii mayaşe Popol Vuh – Reflecţii comparatiste – Victoria BARAGA Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chişinău, Facultatea de Filologie, Catedra de Istorie şi Teorie Literară, str. Ion […]

Read More

Influence of Banat Subdialects on Romanian Novel of Vojvodina

Influence of Banat Subdialects on Romanian Novel of Vojvodina L’influence du sous-dialecte du Banat sur le roman roumain de Voïvodine Influenţa subdialectului bănăţean asupra romanului românesc din Voivodina Virginia POPOVIĆ Universitatea din Novi Sad, Serbia, Facultatea de Filosofie, Departamentul de Românistică, E-mail: popovic.virdjinija@gmail.com, virginiapopovic@yahoo.com Abstract Literary language used in Vojvodina, in relation to the literary […]

Read More

The Role of Discourse in Understanding textual. European Hermeneutics of Meaning

The Role of Discourse in Understanding textual. European Hermeneutics of Meaning Role dans la comprehension de discourse textual. Herméneutique européennes de sens Rolul discursului în înţelegerea textuală. Hermeneutica europeană a sensului Regis-Mafteiu Roman Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, Arad Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative E-mail: regis_roman@yahoo.com Abstract The role of text can be […]

Read More

Assia Djebar. The dreamed face of History

  Assia Djebar. The dreamed face of History Assia Djebar. La face rêvée de l’Histoire Assia Djebar. Faţa visată a Istoriei Jihad BAHSOUN Université Paris-Sorbonne Centre International d’Etudes Francophones – CIEF E-mail : j-bahsoun@hotmail.fr Abstract In this paper about Far from Medina by Assia Djebar, we shall see how the author revisits the early days of […]

Read More

Hyperlink – a Linguistic and Technological Sign (“In the Beginning Was the Word, the Relationship, … the Link”)

  Hyperlink – a Linguistic and Technological Sign (“In the Beginning Was the Word, the Relationship, … the Link”) Hyperlien – un signe linguistico-technologique («Au commencement était la Parole, la relation, … le lien») Hyperlinkul – un semn lingvistico-tehnologic („La început era cuvântul, relaţia, … linkul”) Elena UNGUREANU, Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe […]

Read More

Synonymy in the English-origin Romanian Medical Terminology

  Synonymy in the English-origin Romanian Medical Terminology La synonymie dans la terminologie médicale roumaine d’origine anglaise Sinonimia în terminologia medicală de origine engleză Oana BADEA University of Medicine and Pharmacy Craiova Department of Modern Languages Petru Rareş Street, No. 2-4, Craiova, Romania E-mail: o_voiculescu@yahoo.com Abstract The Romanian medical terminology has been enriched quite a […]

Read More

Henry James – Modern Theoretician of Narration

Henry James – Modern Theoretician of Narration Henry James – théoricien moderne de la narration Henry James – teoretician modern al naraţiunii Alexandra – Denisa Igna, Universitatea din Oradea, E-mail: den_igna@yahoo.com Abstract Henry James, properly named world writer, was one of the first modern novelists, with an exigent writing conscience. The American writer subverted the […]

Read More

Linguistic Joke Translation Strategies and Methods

  Linguistic Joke Translation Strategies and Methods Stratégies et méthodes de traduction des blagues linguistiques Strategii şi metode în traducerea glumelor lingvistice Elena ALEKSANDROVA Moscow State Regional Institute of Humanities, Rusia E-mail: elena_751@mail.ru Narcisa SCHWARZ Universitatea de Vest ‘‘VasileGoldiș‘‘ Arad E-mail: narcisa_schwarz@yahoo.com Abstract: The purpose of this research is to examine which strategies and methods […]

Read More

Ecaterina Oana Brândaş, Motivul mântuirii în capodopere ale literaturii universal, Editura Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2012, 273 pagini.

  Ecaterina Oana Brândaş, Motivul mântuirii în capodopere ale literaturii universal, Editura Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2012, 273 pagini. Alexandra Denisa Igna Universitatea din Oradea     Cartea doamnei Ecaterina Oana Brîndaş, lector universitar de limba engleză la Universitatea Emanuel din Oradea, prezintă o examinare comparativă a motivului biblic al mântuirii în capodopere ale literaturii […]

Read More

Rus, Maria Laura, Ion Creangă: abordare semantică a artei narative, Editura Universităţii „Petru Maior”, Tg.-Mureş, 2011, 257 pag.

Rus, Maria Laura, Ion Creangă: abordare semantică a artei narative, Editura Universităţii „Petru Maior”, Tg.-Mureş, 2011, 257 pag. Bogdan RAŢIU Universitatea „Petru Maior”, Tg.-Mureş Email: bogdanp_ratiu@yahoo.com Într-o perioadă tot mai cuprinsă de studii literare cu subiecte cât mai noi, sperându-se câştigarea unei cât mai mari originalităţi, se mai găsesc cercetători care să aibă curajul unor […]

Read More