The Role of Discourse in Understanding textual. European Hermeneutics of Meaning

The Role of Discourse in Understanding textual. European Hermeneutics of Meaning

Role dans la comprehension de discourse textual. Herméneutique européennes de sens

Rolul discursului în înţelegerea textuală. Hermeneutica europeană a sensului

Regis-Mafteiu Roman

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, Arad

Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative

E-mail: regis_roman@yahoo.com

Abstract

The role of text can be best understood by reference to the functions and features of speech. The difference between modern and postmodern reflects a characteristic of the interpretation. It goes from binary to tertiary knowledge. The text is a legitimate index which may define a historical period, an era, and a moment of the society. However, speech is an elementary process through which text fundaments its own existence. Real meaning: overcoming simple human relations through extensive networking, nothing more.

 

Résumé

Le rôle du texte peut être mieux compris par référence aux fonctions et caractéristiques du discours. La différence entre moderne et postmoderne reflète une caractéristique de l’interprétation. Il y a une transition de connaissances binaire au tertiaire. Le texte qui est un repère légitime peut définir une période historique, une époque, où un instant de la société. Mais le discours est un processus élémentaire et par ce ci le texte de fonde son propre existence. Signification réelle: surmonter le relationnel à travers de vastes réseaux, rien de plus.

Rezumat

Rolul textului poate fi înţeles cel mai bine prin raportare la funcţiile şi caracteristicile discursului. Deosebirea între modern şi postmodern reflectă o caracteristică a interpretării. Se trece de la cogniţii binare la cogniţii terţiare. Textul este un indice legitim care poate să definească o perioadă istorică, o epocă, un moment al societăţii. Însă, discursul este un proces elementar prin care textul îşi fundamentează propria existenţă. Actual semnifică: depăşirea relaţionalului prin relaţionare extinsă, nimic mai mult.

 

 

Keywords: text, speech, intrepretation, tertiary knowlwdge, reference

Mots-clés: texte, discours, l’interprétation, connaissances tertiaire, référence

Cuvinte cheie: text, discurs, interpretare, cunoaştere terţiară, referinţă

 

Citeste articolul