Louis BEGIONI, Sophie SAFFI, Ştefan GENCĂRĂU, Marco CASTAGNA (coord), Sistemi linguistici – Sisteme lingvistice – Sistèmes linguistiques

Louis BEGIONI, Sophie SAFFI, Ştefan GENCĂRĂU, Marco CASTAGNA (coord), Sistemi linguistici – Sisteme lingvistice – Sistèmes linguistiques, Editura Cirrmi, Paris, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2012, 278 p.
Anca-Elena DANCIU
Université Aix-Marseille AMU, France

Revista Sisteme lingvistice, de o valoare însemnată pentru domeniul vast al studiului limbilor romanice, are ca obiectiv ilustrarea principalelor teme şi dezbateri care se formează în jurul lingvisticii. Această revistă îşi propune să evidenţieze domeniile pe care lingvistica le presupune. Barierele lingvistice sunt eliminate, întrucât orice limbă poate fi obiect de analiză în interiorul acestei reviste şi, mai mult, toate abordările teoretice sunt acceptate, ceea ce nu poate fi decât un beneficiu pentru disciplinele ştiinţei limbajului. Această deschidere este cuprinsă şi în titlul publicaţiei, tradus în trei limbi romanice, tocmai pentru a sublinia similitudinea şi legăturile dintre acestea. Comitetul ştiinţific al revistei reuneşte nume cunoscute ariei limbilor romanice, aspect care îi conferă un statut aparte. Numărul de faţă,

Citeste articolul