LUCIAN BLAGA: FICŢIUNEA EULUI BIOGRAFIC

LUCIAN BLAGA: THE FICTION OF THE BIOGRAPHICAL I

LUCIAN BLAGA: FICŢIUNEA EULUI BIOGRAFIC

 

Abstract
Lucian Blaga’s memorialistic is ade up of two works: Hronicul şi cântecul vârstelor and Luntrea lui Caron. This second work has a most obvious fictional part, being actually a novel, but we cannot eliminate this from the discussion because it includes autobiographical accents. Some of them hidden, splet ingeniously to various characters, some of them to be seen, especially those which make mention of precise aspect of the writer’s life and the historical context when the events took place. In this study it is explored the concept of identity, which can be easily found in the two works we were discussing about taking into consideration two opposite criteria: the reality interpreted (the memory) and the fiction, which proves through herself the unlimited possibilities of the biographical I.

Rezumat
Memorialistica lui Lucian Blaga e constituită din două lucrări: Hronicul și cântecul vârstelor și Luntrea lui Caron. Această a doua scriere are o componentă ficțională evidentă, fiind în esență un roman, dar nu poate fi eliminată din discuție deoarece conține puternice accente autobiografice. Unele mascate, distribuite cu ingeniozitate mai multor personaje, altele la vedere, mai ales acelea ce fac trimitere la evenimente precise din viața scriitorului și la contextul istoric în care este plasată desfășurarea narativă propriu-zisă. Lucrarea de față explorează tema identității, cea care își găsește reprezentarea optimă în scrierile analizate prin sublimarea a două principii în general opuse: realitatea interpretată (memoria) și ficțiunea, aceea care face dovada prin ea însăși a disponibilităților nelimitate ale eului biografic.

Key words: biographical, autobiographical, fiction, reality, historical context.

Cuvinte cheie: biografic, autobiografic, ficțiune, realitate, context istoric.

Read more