II. ROMANCE CULTURES-ROMANIAN CULTURE/CULTURES ROMANES-CULTURE ROUMAINE/CULTURI ROMANICE-CULTURĂ ROMÂNEASCĂ

II. ROMANCE CULTURES-ROMANIAN CULTURE/CULTURES ROMANES-CULTURE ROUMAINE/CULTURI ROMANICE-CULTURĂ ROMÂNEASCĂ

Coordinator/Coordinateur/Coordonator:

 

Ştefan GENCĂRĂU 81

Șerban AXINTE 83

Lucian Blaga: the fiction of the biographicali

Lucian Blaga: ficţiunea eului biografic

 

Viviana MILIVOIEVICI 89

Mircea Eliade and his first attempts in journalism

Mircea Eliade et ses premiers essais journalistiques

Mircea Eliade şi primele sale încercări publicistice

 

Timofei ROŞCA 93

Nicolae Dabija: the temptation of the “spiritual watch” and the creative solitude of the poet

Nicolae Dabija: tentatia „vegherii sufletesti” si solitudinea creatoare a poetului

Mihaela MOCANU 101

Paremiological functions in eminescu’s journalistic work

Fonctions de la parémiologie dans les articles de mihai eminescu

Funcţii ale paremiologiei în publicistica eminesciană

Olimpia VARGA 111

The nostalgia of Doinaş for the Apuseni mountains

La nostalgie de Doinaş pour les montaignes Apuseni

Dorul lui Doinaș pentru munții Apuseni

Alin Titi CĂLIN 119

Translating proverbs: theories and strategies

Traduire les proverbes: théories et stratégies

Traducerea proverbelor: teorii şi strategii

Diana-Ligia TUDOR 125

Space and landscape in the literary work of Maxime du Camp

Espace et paysage dans l’œuvre littéraire de Maxime du Camp

Spaţiu şi peisaj în opera literară a lui Maxime du Camp