LANGUAGE AND MACHINES: FACTORUL UMAN ÎNCOTRO?

LANGUAGE AND MACHINES: THE HUMAN FACTOR WHERETO?

LANGUAGE AND MACHINES: FACTORUL UMAN ÎNCOTRO?

 

Abstract
In a world in which the informational technology develops faster and faster, offering the user viable solutions for most of the problems, no matter the domain of interest, the issue of the systems of translation assisted by the computer is more and more complex, underlining both advantages and disadvantages. If in the favour of the process of translation assisted by the computer we have the rapidity of obtaining a result, at the other pole we have the lack of reliability of such a translation. This is why, we still have to weigh the risks and opportunities that the modern technique of translation assisted by the computer underlines and the effects that it has on the profile of the professional translator, of his practices and on the translation market.

Rezumat
Într-o lume în care tehnologia informaţiei se dezvoltă din ce în ce mai repede, punând la dispoziţia utilizatorilor soluţii viabile la majoritatea problemelor, indiferent de domeniul de interes, chestiunea sistemelor de traducere asistată de calculator este din ce în ce mai complexă, subliniind atât avantaje, cât şi dezavantaje. Dacă în favoarea procedeului de traducere asistată de calculator argument solid stă rapiditatea cu care se obţine rezultatul, la celălalt pol stă lipsa de fiabilitate a unei astfel de traduceri. De aceea, rămân de cântărit riscurile şi oportunităţile pe care le subliniază tehnica modernă de traducere asistată de calculator şi efectele acesteia asupra profilului traducătorului profesionist, a practicilor sale şi a pieţei de traduceri.

Key words: translator, technique, risks, opportunities, market.

Cuvinte cheie: traducător, tehnică, riscuri, oportunităţi, piaţă.

Read more