MIRCEA NEDELCIU ŞI „DIVERSIUNEA” FABULATORIE

MIRCEA NEDELCIU AND THE FABULATORY “DIVERSION”

MIRCEA NEDELCIU ET « LA DIVERSION » FABULATRICE

MIRCEA NEDELCIU ŞI „DIVERSIUNEA” FABULATORIE

 

Abstract
Mircea Nedelciu’s conception about the novel can be replaced with a cavalcade of articles, which are not particularly dedicated to the novel itself, same as the preface of the novel Fabulatory Treatment (1986). Mircea Nedelciu theoreticizes the two main types of lecture: the deadness lecture (recreative) and the question lecture, same as the concept of dialogism, completely necessary for the author’s conception of novel understanding. Also, the writer tales into discussion a theory, according to, the reader is the main character of the novel.
From the texts we examined we can find out that Mircea Nedelciu has a very limpid conception about the relationship between the character and the reader and also that the theoretician offers to this last one the role of the narration’s generator, practicing the question lecture, which is capable to awake, to determine the epic’s extension.

Résumé
La conception de Mircea Nedelciu sur le roman compris dans une série des articles qui ne sont pas nécessairement consacrés au roman, mais aussi la préface de roman Traitement fabulateur (1986). Mircea Nedelciu théorise les deux principaux types de lecture: la lecture de la torpeur (loisirs) et les questions de lecture et le concept de dialogisme, absolument nécessaires à la compréhension nouvelle conception de l’auteur. En outre, l’auteur propose une théorie selon laquelle le lecteur est le personnage principal de l’opéra romanesque. A partir des textes on constate que Mircea Nedelciu a une conception la plus clair sur la relation entre le caractère et le lecteur et théoricien donne à ce dernier un rôle en tant que générateur de récit en pratiquant la question de lecture, capable de causer de déterminer l’extension épique.

REZUMAT
Concepţia lui Mircea Nedelciu despre roman poate fi restituită dintr-o serie de articole, care nu sunt dedicate neapărat romanului, precum şi din prefaţa romanului Tratament fabulatoriu (1986). Mircea Nedelciu teoretizează cele două tipuri principale de lectură: lectura torpoare (recreativă) şi lectura întrebare, precum şi conceptul de dialogism, absolut necesar pentru înţelegerea concepţiei despre roman a autorului. De asemenea, scriitorul propune o teorie, conform căreia, cititorul este personajul principal al operei romaneşti.
Din textele examinate s-a putut constata că Mircea Nedelciu are o concepţie cât se poate de clară referitoare la relaţia dintre personaj şi cititor şi că teoreticianul îi conferă acestuia din urmă un rol de generator al naraţiunii prin practicarea lecturii întrebare, capabilă să provoace, să determine extensia epicului.

Key words: novel, reading, dialogism, the reader, the character

Mots-clés: roman, lecture, dialogisme, caractère, lecteur

Cuvinte cheie: roman, lectură, dialogism, personaj, cititor

Read more