GÂNDIRE MITICĂ ŞI GÂNDIRE CRITICĂ ÎN POEZIA LUI EMINESCU

MYTHIC AND CRITIC THINKING IN EMINESCU’S POETRY

GÂNDIRE MITICĂ ŞI GÂNDIRE CRITICĂ ÎN POEZIA LUI EMINESCU

 

Abstract
The author discusses about Mihai Eminescu’s poetry, and about the dimension of time, who accepts new coordinates through poetry, dream and Eros. The physical time is transfigured through poetry, love and dream, palliatives which render the time of succession and necessity into a time free of alienating constraints, unbound to the ephemeral and to the lapse. Thinking through myths and critical thinking are the two important dimension of Mihai Eminescu’s poetry.

REZUMAT
Autorul interpretează opera lui Mihai Eminescu şi dimensiunea timpului, care acceptă noi coordonate, prin poezie, vis şi eros. Timpul fizic este transfigurat prin poezie, iubire şi vis, paleative care transformă timpul succesiunii şi al necesităţii într-un timp eliberat de constrângeri alienante, eliberat de efemer şi curgere. Se poate afirma, astfel, că gândirea mitică şi gândirea critică sunt două dimensiuni importante ale poeziei lui Eminescu.

Key words: thinking through myths, critical thinking, time, poetry, dream

Cuvinte cheie: gândire mitică, gândire critică, timp, poezie, vis

Read more