Nicolae Milescu Spătarul – ancestor of a Nobel Laureate – Ilia I. Mecinikov.

Nicolae Milescu Spătarul – ancestor of a Nobel Laureate – Ilia I. Mecinikov.
Part I. Nicolae Milescu-Spătarul’s secular European impact;
1st of June 2011 – 375 years since the birth of the European erudite
Nicolae Milescu Spătarul – strămoşul laureatului Nobel Ilia I. Mecinikov.
Partea I. Impactul european peste veacuri al lui Nicolae Milescu-Spătarul;
1 Iunie 2011 – 375 ani de la naşterea cărturarului european
Sorin RIGA1, Dan RIGA1, Vasile MAN2
1Coordonatorii Departamentul de profilaxie şi cercetare a stresului
Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Al. Obregia”, Şos. Berceni nr. 10, Sector 4
041914-Bucureşti 8, e-mail: D_S_Riga@yahoo.com
2Editor şef al revistei Studii de Ştiinţă şi Cultură, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”din
Arad
e-mail: vasileman7@yahoo.com

 

Abstract
The culture of tradition and patrimony is an act of civilization, as well as one of identitary
education. This is why the promotion of restitution comprises all areas of progress and human
creation.
Nicolae Milescu-Spătarul (b. 1636 in Moldavia – d. 1708 in Russia) was an erudite
humanist scholar, an encyclopaedist, a theologist, diplomat, historian, geographer, ethnographer,
translator, memorialist and a polyglot (Romanian, ancient and modern Greek, Latin, Turkish and
Slavonic-Russian). Commemorating and honouring this figure, of European and Eurasian
importance alike, is a debt of honour: 1958 – 250 years since death; 2011 – 375 years since birth.
At this time, the need to fully publish his work arises, as a large part of it is still kept in libraries,
archives and European private collections in the form of manuscripts. Nicolae Milescu-Spătarul
was the ancestor of the Nobel Laureate (1908), scientist Ilia I. Mecinikov (1845-1916).
The work reveals the great scholar’s (eastern, but also western, European and Asian)
cultural, scientific and diplomatic impact – at that moment and throughout time – but also the
Sorin Riga, Dan Riga, Vasile Man – Nicolae Milescu Spătarul – ancestor of a Nobel Laureate – Ilia I. Mecinikov…
242
impact of his vast work. The remarkable monograph The Description of China (58 chapters) was
published in Romanian only in 1958.
Rezumat
Cultura tradiţiei şi patrimoniului reprezintă un act de civilizaţie şi de educaţie identitară.
De aceea, promovarea restituţiilor cuprinde toate domeniile progresului şi creaţiei umane.
Nicolae Milescu Spătarul (n. 1636 în Moldova – d. 1708 în Rusia) a fost un erudit cărturar
umanist, enciclopedist, teolog, diplomat, istoric, geograf, etnograf, traducător, memorialist şi
poliglot (română, greacă – veche-elina şi modernă, latină, turcă şi slavonă-rusă). Comemorarea şi
cinstirea acestei personalităţi, de anvergură europeană şi eurasiatică reprezintă o datorie de
onoare: 1958 – 250 ani de la moarte; 2011 – 375 ani de la naştere; acum se impune necesitatea
publicării în totalitate a operei sale, deoarece o mare pare din ea a rămas încă în manuscris în
biblioteci, arhive şi colecţii particulare europene. Nicolae Milescu Spătarul a fost strămoşul
laureatului Nobel (1908), savantul Ilia I. Mecinikov (1845-1916).
Lucrarea relevă impactul cultural, ştiinţific şi diplomatic – în epocă şi peste veacuri – al
marelui cărturar (în acelaşi timp oriental şi occidental, european şi asiatic), cât şi a vastei opere
realizate. Se evidenţiază remarcabila monografie Descrierea Chinei (58 capitole) publicată în
limba română de abia în 1958.
Keywords: Culture of tradition and patrimony; Nicolae Milescu-Spătarul: polyglot, scholar,
humanist, erudite, encyclopaedist, diplomat, I. I. Mecinikov’s ancestor; Commemoration of 375
years since birth; His scientific and cultural contribution: original works and translations; required
cultural impact.
Cuvinte cheie: Cultura tradiţiei şi patrimoniului; Nicolae Milescu Spătarul: poliglot, cărturar,
umanist, erudit, enciclopedist, diplomat, strămoşul lui I. I. Mecinikov; Comemorarea a 375 ani de
la naştere; Contribuţia sa ştiinţifică şi culturală: lucrări originale şi traduceri; Impactul cultural
necesar.

Citeste articolul