O faţetă a istoriei culturale – biblioteci şi cărţi româneşti din Voivodina

O faţetă a istoriei culturale – biblioteci şi cărţi româneşti din Voivodina

A Facet of Cultural History – Romanian Libraries and Books in Vojvodina

Carmen DĂRĂBUŞ

Universitatea din Novi Sad

Departamentul de Românistică

c.darabus@gmail.com

 

Abstract

The book Roumanian Libraries and Books from Voivodina observe the presence of the books and periodical publication as a prouve of roumanian presence in the actual serbian space. In Novi Sad, the are for public libreries having books in roumanian language: the famous library “Matica Srpska”, the library of the Roumanian Departement from Novi Sad University, the library of the Museum of Voivodina an the library of the NGOs Center.

Key words: cultural memory, public and private libraries, Voivodina

Cuvinte-cheie: memorie culturală, biblioteci publice şi particulare, Voivodina

Citeste articolul