Herta Müller – o personalitate a literaturii universale contemporane

Herta Müller – o personalitate a literaturii universale contemporane Herta Müller – A Personality of Contemporary Universal Literature (Herta Müller, Încă de pe atunci vulpea era vânătorul, Traducere din germană de Nora Iuga, Editura Humanitas Fiction, Bucureşti, 2009, ISBN 978-973-689-340-7) Vasile MAN Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad e-mail: vasileman7@yahoo.com Abstract Each book authored […]

Read More

O faţetă a istoriei culturale – biblioteci şi cărţi româneşti din Voivodina

O faţetă a istoriei culturale – biblioteci şi cărţi româneşti din Voivodina A Facet of Cultural History – Romanian Libraries and Books in Vojvodina Carmen DĂRĂBUŞ Universitatea din Novi Sad Departamentul de Românistică c.darabus@gmail.com   Abstract The book Roumanian Libraries and Books from Voivodina observe the presence of the books and periodical publication as a […]

Read More

Administraţia locală în viaţa socială şi culturală a comunităţii

Administraţia locală în viaţa socială şi culturală a comunităţii Local Administration in the Social and Cultural Life of the Community Gheorghe Falcă Primăria municipiului Arad E-mail: gfalca@primariaarad.ro Abstract Entitled analysis „Romanian state – structural and financial evaluation” will underpin my future book. The book is intended to be a vision model that might be a […]

Read More

Retorica beligeranţei – determinarea unor forme specifice de comunicare

Retorica beligeranţei – determinarea unor forme specifice de comunicare The Rhetoric of Belligerence – Determining Specific Forms of Communication Nicolae IUGA Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative e-mail: nicolaeiuga@yahoo.com Abstract The belligerent discourse has generally had, at all times and regardless of motivation and the degree of […]

Read More

Negocierea diplomatică – factor cheie al relaţiilor internaţionale

Negocierea diplomatică – factor cheie al relaţiilor internaţionale Diplomatic Negotiation – A Key Factor of International Relations   Dana GALANTON AIESEE  – Asociaţia Internaţională de Studii Sud-Est Europene, Bucucreşti E-mail: dana.galanton@yahoo.com   Abstarct The development of international relations has conjured the states to appeal, for the treatment of the foreign policy issues, at the diplomatic […]

Read More

Globalizarea şi cultura media – către o lume de cyber cetăţeni

Globalizarea şi cultura media – către o lume de cyber cetăţeni Globalization and Media Culture – Towards a World of Cybercitizens Ionela Mihaela GAFENCU (Bândiul), Laura POPOVICI (Adumitroaie) Universitatea „Ştefan cel Mare”Suceava Abstract The Internet represents the basis for every piece of information that accedes to the status of ”global”. The status of ”global” (Marshall […]

Read More

Importanţa stimulării precoce a dezvoltării psihice în managementul deficitului motor la copii cu paralizie cerebrală

Importanţa stimulării precoce a dezvoltării psihice în managementul deficitului motor la copii cu paralizie cerebrală The Importance of Early Psychological Stimulation in the Management of Motor Deficit in Children with Brain Paralysis Mirela DAN, Ioan Cosmin BOCA Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Facultatea de Educaţie şi Sport kineto2004@yahoo.com Abstract Functional physical therapy treatment […]

Read More

Consideraţii privind cultura şi subcultura la tinerii de azi

Consideraţii privind cultura şi subcultura la tinerii de azi Considerations regarding the Culture and Subculture of Today’s Youth   Teodor Pătrăuţă Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad Tinerii de azi sunt adulţii de mâine Today’s youth are tomorrow’s adults Abstract Today’s world is known, is in continuous change and transformation, changing its young stage, […]

Read More

Contribuţia lui Vasile Goldiş la dezvoltarea învăţământului românesc la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea

Contribuţia lui Vasile Goldiş la dezvoltarea învăţământului românesc la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea The Contribution of Vasile Goldiş to the Development of Romanian Education at the End of the 19th Century and the Beginning of the 20th Century Eugen GAGEA Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad Facultatea de Psihologie, […]

Read More

Traducerea operei lui Tudor Arghezi în lume

Traducerea operei lui Tudor Arghezi în lume The translation of Tudor Arghezi’s literature worldwide Mirel ANGHEL Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Bucureşti Catedra de Limbi moderne E-mail: mirel.anghel@yahoo.com Abstract After his death, on the 14th of July 1967, Tudor Arghezi’s literature attracts the interest of the entire world. He  dominated Romanian literature throughout […]

Read More

Postmodernism românesc în Voivodina: Pavel Gătăianţu

Postmodernism românesc în Voivodina: Pavel Gătăianţu The Romanian Postmodernism in Voivodina: Pavel Gătăianţu   Mihaela Albu Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova Email: malbu_10@yahoo.com Abstract Pavel Gătăianţu, a Romanian poet who lives in Voivodina (Serbia) and writes poetry, prose and essays in Romanian language, was not assimilated only to the Romanian postmodernism but also to […]

Read More

Contribuţii lingvistice în revista culturală Europa din Novi Sad

Contribuţii lingvistice în revista culturală Europa din Novi Sad Linguistic contributions in the cultural publication Europa from Novi Sad Elena Camelia ZĂBAVĂ Universitatea din Craiova Facultatea de Litere Email: cameliazabava@yahoo.com Abstract This paper is centered on a specific topic – linguistics – in the cultural publication Europa from Novi Sad . The first article we analyze is regarding […]

Read More

Problema identităţii şi intelectualii evrei ai interbelicului românesc

Problema identităţii şi intelectualii evrei ai interbelicului românesc The problem of the identity and the Jewish intellectuals from Romania between the two World Wars   Speranţa Milncovici Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad   Abstract Analyzing the general climate of the inter-war period and, simultaneously, taking into consideration identity, the present scientific project analyzes […]

Read More

Instituţii româneşti din Novi Sad

Instituţii româneşti din Novi Sad Romanian Institutions in Novi Sad Pavel Gătăianţu Revista „Europa” Novi Sad E-mail: pgataiantu@yahoo.com Abstract The aim of this paper is to study Romanian cultural institutions from Novi Sad, the capital city of the Autonomic Province of Voivodina, having in mind the fact that it is the cultural and administrative centre […]

Read More

Ioan Flora: „breviarul cavalerului postmodern”

Ioan Flora: „breviarul cavalerului  postmodern” Ioan Flora: “The Postmodern Knight’s Breviary” Emilia Parpală Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova E-mail: parpala_afana@yahoo.com Abstract Existential and stylistic liminality explains, with respect to the Romanian poet from the Serbian Banat, the atypical nature of his poetics. As a minority representative in Serbia and an outsider in Romania, Flora […]

Read More

Personalităţi politice, culturale şi ecleziastice sârbe din Arad (sec. XVII – XIX)

Personalităţi politice, culturale şi ecleziastice sârbe din Arad (sec. XVII – XIX) Political, Cultural and Eclesiastical Serbian Personalities of Arad (XVIIth- XIXth Century)   Sorin BULBOACĂ Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative Email: sorin_bulboaca@yahoo.com Abstract The present work paper has the purpose to present important role of political, […]

Read More

Modernitatea liricii lui Vasko Popa

Modernitatea liricii lui Vasko Popa The Modernity of Vasko Popa’s Poetry   Virginia POPOVIĆ Universitatea din Novi Sad, Serbia Abstract In the mid-twentieth century, the Romanians of Voivodina have assumed their destiny, its own historical development, cultural and literary. A literature is developing on its own account, which has consistently tended to synchronize with the […]

Read More

Dificultăţi în învăţarea corectă a limbilor în spaţii multiculturale

Dificultăţi în învăţarea corectă a limbilor în spaţii multiculturale Difficulties in the Correct Learning of Languages in Multicultural Areas   Maria Gavra Universitatea din Szeged, Ungaria   Abstract It became imperiously necessary to be aware of the  more and more pronounced linguistic diversity as a result of the extension of the European Union and its […]

Read More

Şcolile româneşti din Ungaria între anii 1867-1918

Şcolile româneşti din Ungaria între anii 1867-1918 The romanian schools from south-eastern hungary during 1867-1918     Stelean-Ioan BOIA Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”din Arad Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Polotice şi Administrative E-mail:steleanioanboia@yahoo.com   Abstract Our scientific approach tackles a discussed and disputed aspect in Romanian and Hungarian historiography-the establishment,the evolution and the particularities of […]

Read More

Ideea europeană ca idee românească

Ideea europeană ca idee românească The european idea as a romanian idea Mihai Cimpoi Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chişinău, Rep. Moldova e-mail: mihaicimpoi42@gmail.com Abstract Eurocentrism emerged the moment when the Greek-Roman civilization stood against the “Barbarians”, and it became the doctrinal axis of Medieval Catholicism, which saw in Rome the spiritual center of […]

Read More

O „punte” între culturi: Eminescu în limba maghiară

O „punte” între culturi: Eminescu în limba maghiară A Bridge between Cultures: Eminescu in Hungarian   Lucian CHIŞU Muzeul Naţional al Literaturii Române     Abstract Translations from Eminescu’s work gather 140 years off efforts spread into about 50 idioms. There are high differences between the original and the translations. The author makes an overview […]

Read More