Contribuţia lui Vasile Goldiş la dezvoltarea învăţământului românesc la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea

Contribuţia lui Vasile Goldiş la dezvoltarea învăţământului românesc la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea

The Contribution of Vasile Goldiş to the Development of Romanian Education at the End of the 19th Century and the Beginning of the 20th Century

Eugen GAGEA

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

Facultatea de Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială

 

Abstract

An important place in the outlook of Vasile Goldiş was occupied, apart from the issues of causality and social determinism, as well as the culture-civilization relationship, by the principles of freedom, equality and national independence.

His contribution to the development of Romanian education at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century must be seen in relation to this conception.

As a teacher, he sought to formulate a healthy national awareness in his pupils, with great mobilizing prerogatives, in a stage when the Romanian people had major national ideals to accomplish.

As an author of textbooks he contributed to the enlargement of information in Romanian schools.

Key words: education, teacher, intellectual culture, author of textbooks, pedagogical outlook.

Cuvinte cheie: învăţământ, profesor, cultură intelectuală, autor de manuale, gândire pedagogică

Citeste articolul