POLITEŢEA ÎN CORESPONDENŢA COMERCIALĂ. TRADUCEREA ÎN LIMBA ROMÂNĂ A FORMULELOR DE ADRESARE ÎN CORESPONDENŢA OFICIALĂ DIN STRĂINĂTATE

POLITENESS IN THE COMMERCIAL CORRESPONDENCE. THE
ROMANIAN TRANSLATION OF THE ADDRESSING FORMULAS IN THE
OFFICIAL FOREIGN CORRESPONDENCE

POLITEŢEA ÎN CORESPONDENŢA COMERCIALĂ. TRADUCEREA ÎN
LIMBA ROMÂNĂ A FORMULELOR DE ADRESARE ÎN
CORESPONDENŢA OFICIALĂ DIN STRĂINĂTATE

 

Abstract
In English, writing a business letter means most of all politeness and a great attention to etiquette. The English people are known to be a people with great attention to details. In the English style for writing the letters, the addressing formulas are essential. Compared to the Romanian style these formulas are rather strange and difficult to translate word by word. For instance in the Romanian way of writing a business letter we do not find the formula “Dear”. This formula is used in other types of letters, but not in the ones for commercial correspondence. Usually the beginning formula “Dear” meaning “Dragă” is used in letters sent to family and friends, but not in the business ones The official way of addressing someone in a Romanian business letter would be “Stimate (ă) domnule/doamnă” followed by the name or title of the person in English meaning “Esteemed Sir/Madam, Mister/Misses”.

Rezumat
Scrierea unei scrisori în limba engleză înseamnă de cele mai multe ori folosirea politeții precum şi o mare atenţie la etichetă. Poporul englez este cunoscut pentru atenţia acordată detaliilor. În stilul englez de a scrie scrisori, formulele de adresare sunt esenţiale. În comparaţie cu stilul limbii române aceste formule sunt destul de ciudate şi greu de tradus cuvânt cu cuvânt. Spre exemplu în limba română, în corespondenţa oficială nu vom găsi formula “Dear”. Această formulă este folosită în alte tipuri de scrisori, dar nu în cele pentru cele de corespondenţă comercială. De obicei formula de început “Dear” însemnând “Dragă” este folosită în scrisorile trimise familiei şi prietenilor. Modul oficial de a se adresa cuiva în scrisorile româneşti de afaceri ar fi “Stimate (ă) domnule/doamnă” urmată de titlul persoanei, în limba engleză însemnând “Esteemed Sir/Madam, Mister/Misses”.

Keywords: politeness, business correspondence, addressing formulas, translation.

Cuvinte cheie:politeţe, corespondenţă comercială, formule de adresare, traducere

Read more