V. SCIENTIFIC CULTURE/CULTURE SCIENTIFIQUE/CULTURĂ ŞTIINŢIFICĂ

V. SCIENTIFIC CULTURE/CULTURE SCIENTIFIQUE/CULTURĂ ŞTIINŢIFICĂ

AND LITERATURE/LANGUE ET LITTÉRATURE SLAVE-LANGUE ET CULTURE

ROUMAINE/LIMBĂ ŞI CULTURĂ SLAVĂ-LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNEASCĂ

Coordinator/Coordinateur/Coordonator:

 

Eugen GAGEA 235

 

Sorin IVAN 237

Aestheticism in art and the relation between literature and existence

L’esthétisme dans l’art et le rapport entre la litterature et l’existence

Estetismul în artă şi raportul dintre literatură şi existenţă

 

Gabriela VASILESCU 245

(Post)modernity happiness and misfortunes. Ancient and modern aspect

Le bonheur et le malheur de la (post)modernité. Repéres antiques et modernes

Fericirea şi nenorocirile (post)modernităţii. Repere antice şi moderne

 

Cristina TAMAŞ, Florentina NICOLAE 251

The Concept of Immortality between Religion and Litterature

Le concept de l’immortalité entre la religion et la littérature

Concepul de nemurire între religie şi literatură

 

Alexandru OLTEAN-CÎMPEAN 255

Kurt Vonnegut’s humanism: an author’s journey towards preaching for peace

L’humanisme de Kurt Vonnegut: le voyage d’un auteur vers un discours pour la paix

Umanismul lui Kurt Vonnegut: drumul unui autor înspre o predică pentru pace

 

Stelean-Ioan BOIA 273

Globalisation and acculturation

Globalizarea și aculturația

 

Raluca BEMBE 273

Adolescence and Central Europe at the beginning of 20th century. Finding the common denominator

Adolescenţa şi Europa Centrală la începutul secolului al XX-lea. Investigarea numitorilor comuni

L’adolescence et l’Europe Centrale au début du XXe siècle. L’investigation des dénominateurs communs