PREOCUPĂRI ALE LUI VASILE GOLDIŞ PENTRU SUSŢINEREA LIMBII ŞI CULTURII ROMÂNE

PREOCUPĂRI ALE LUI VASILE GOLDIŞ PENTRU SUSŢINEREA LIMBII ŞI CULTURII ROMÂNE

PREOCCUPATIONS OF VASILE GOLDIŞ FOR SUSTAINING ROMANIAN LANGUAGE AND CULTURE

 

Eugen GAGEA

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

Facultatea de Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială

Abstract

An encyclopedic spirit, the great patriot Vasile Goldiş (1862-1934), mastermind of the Great Union of December 1, 1918, was also an outstanding scholar through his journalistic works in which he sustained the Romanian culture, in a historical period that was unfavourable to Romanians in Transylvania, as they were under foreign domination until 1918.

This is testified by the numerous articles published by Vasile Goldiş, through which he manifested his concern as to the preservation and cultivation of the Romanian language.

 

Key words: school, Romanian language, culture, nation problem

Cuvinte cheie: şcoală, limba română, cultură, problema naţională

Citeste articolul