CARLOS PARKER ALMONACID, SCRISORI DE ACREDITARE – CARTAS CREDENCIALES, „VASILE GOLDIŞ” UNIVERSITY PRESS, ARAD, 2008

CARLOS PARKER ALMONACID, SCRISORI DE ACREDITARE – CARTAS CREDENCIALES, „VASILE GOLDIŞ” UNIVERSITY PRESS, ARAD, 2008 CARLOS PARKER ALMONACID, LETTERS OF ACCREDITATION – CARTAS CREDENCIALES, „VASILE GOLDIŞ” UNIVERSITY PRESS, ARAD, 2008 Cristian BENŢE Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative Abstract The publishing of His Excellency, Mr. Carlos Parker […]

Read More

CONTROLUL PARLAMENTAR ASUPRA GUVERNULUI ÎN REGIMURILE POLITICE DEMOCRATICE

CONTROLUL PARLAMENTAR ASUPRA GUVERNULUI ÎN REGIMURILE POLITICE DEMOCRATICE PARLIAMENTARY SCRUTINY OF GOVERNMENT IN DEMOCRATIC POLITICAL REGIMES Narcisa Mihaela STOICU Facultatea de Ştiinţe Juridice din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”Arad Abstract Analysis of parliamentary oversight function over the executive branch starts from the premise that, beyond the constitutional regulations manifestations of parliamentary control, record specific […]

Read More

ASPECTE REFERITOARE LA EFECTELE MIGRAŢIEI PĂRINŢILOR LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE ASUPRA COPIILOR RĂMAŞI ACASĂ

ASPECTE REFERITOARE LA EFECTELE MIGRAŢIEI PĂRINŢILOR LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE ASUPRA COPIILOR RĂMAŞI ACASĂ ISSUES RELATING TO THE EFFECTS OF PARENT’S MIGRATION FOR WORK ABROAD ON THE CHILDREN LEFT AT HOME Daniela CREŢ Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, Facultatea de Ştiinţe Juridice E-mail: danacristinacret@yahoo.com Abstract Because the movement of large numbers of people in […]

Read More

PROBLEME DE NEURO – FIZIO – PSIHOLOGIE ÎN POEZIE ŞI ARTĂ

PROBLEME DE NEURO – FIZIO – PSIHOLOGIE ÎN POEZIE ŞI ARTĂ NEURO-SCIENTIFIC ISSUES IN POETRY AND ART   Aurel L. BERHECI, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Abstract The morpho-functional endowment of the central nervous system is identical and stable in any non-denatured human being, within the limits of physiology and psychology, amplified, of […]

Read More

BUNELE PRACTICI – VECTOR DE DEZVOLTARE A ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ROMÂNEȘTI

Bunele practici – vector de dezvoltare a administraţiei publice româneşti Good practices – development vector of the Romanian public administration Cristina Elena NICOLESCU, Dana Mihaela MURGESCU Școala Națională de Studii Politice și Administrative Facultatea de Administrație Publică Str. Povernei, nr. 6, sector 1, București E-mail: cnicolescu@snspa.ro E-mail: dana.murgescu@snspa.ro Abstract Although there is no consensus with […]

Read More

EVALUAREA FORMATIVĂ, EVALUAREA SUMATIVĂ, ÎNTRE TEORIE ŞI PRACTICĂ

EVALUAREA FORMATIVĂ, EVALUAREA SUMATIVĂ, ÎNTRE TEORIE ŞI PRACTICĂ FORMATIVE EVALUATION, SUMMATIVE EVALUATION, BETWEEN THEORY AND PRAXIS Alexandru BLAGA Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad Facultatea de Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială E-mail: acm_blaga@yahoo.com   Abstract The study analyzes the way in which formative and summative evaluation are used in educational practice in […]

Read More

SIMBIOZA PROFESOR – MANAGER UN NOU REPER EUROPEAN AL EDUCAŢIEI

SIMBIOZA PROFESOR – MANAGER UN NOU REPER EUROPEAN AL EDUCAŢIEI THE SYMBIOSIS TEACHER – MANAGER A NEW EUROPEAN DIRECTION IN EDUCATION Teodor PĂTRĂUŢĂ Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad Abstract The teacher is not only a scientist, but also a good psychologist and a good manager, because he is permanently standing in front of […]

Read More

“VASILE GOLDIŞ” UNIVERSITY PRESS, O EDITURĂ CU DESCHIDERE EUROPEANĂ

“VASILE GOLDIŞ” UNIVERSITY PRESS, O EDITURĂ CU DESCHIDERE EUROPEANĂ „VASILE GOLDIŞ” UNIVERSITY PRESS – A PUBLISHING HOUSE WITH A EUROPEAN OPENING   Vasile MAN Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad   Abstract The scientific research activity of a university is measured, first of all, in its publishing house, printing publications and scientific and academic […]

Read More

LIMBA ROMÂNĂ – LIMBĂ A UNIUNII EUROPENE

LIMBA ROMÂNĂ – LIMBĂ A UNIUNII EUROPENE. ACHIZIŢIONARE LINGVISTICĂ PRIN DIALOG ROMANIAN – LANGAGUE OF THE EUROPEAN UNION. LINGUISTIC ACQUISITION THROUGH DIALOGUE   Elena Camelia ZĂBAVĂ Universitatea din Craiova Facultatea de Litere Email: cameliazabava@yahoo.com   Abstract In  Projet de la Convention pour une Constitution européenne a special paragraph stipulates that „the European Union appreciates the […]

Read More

SOCIETATEA LIMBAJULUI CA REFERINŢĂ A IDENTITĂŢII UNITARE, BINARE SAU MULTIPOLARE

SOCIETATEA LIMBAJULUI CA REFERINŢĂ A IDENTITĂŢII UNITARE, BINARE SAU MULTIPOLARE THE SOCIETY OF LANGUAGE AS A REFERENCE OF UNITARY, BINARY OR MULTIPOLAR IDENTITY   Regis-Mafteiu ROMAN Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad regis_roman@yahoo.com   Abstract Text analysis means understanding the processualities of tertiary references that exceed modern binary logics in text analysis using the […]

Read More

PAGINI NECUNOSCUTE DE ISTORIE. LITERARĂ: TUDOR ARGHEZI – PATRONUL ŞI OMUL BRUSC

PAGINI  NECUNOSCUTE  DE  ISTORIE. LITERARĂ: TUDOR  ARGHEZI – PATRONUL ŞI OMUL BRUSC UNDISCOVERED  FACTS  IN THE HISTORY  OF LITERATURE: THE PROTECTOR AND  THE UNEXPECTED MAN BY  TUDOR  ARGHEZI Mirel ANGHEL Doctorand, anul III, domeniul Filologie, subdomeniul Literatura română, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti E-mail: mirel.anghel@yahoo.com   Abstract The history of Romanian literature does not […]

Read More

PREOCUPĂRI ALE LUI VASILE GOLDIŞ PENTRU SUSŢINEREA LIMBII ŞI CULTURII ROMÂNE

PREOCUPĂRI ALE LUI VASILE GOLDIŞ PENTRU SUSŢINEREA LIMBII ŞI CULTURII ROMÂNE PREOCCUPATIONS OF VASILE GOLDIŞ FOR SUSTAINING ROMANIAN LANGUAGE AND CULTURE   Eugen GAGEA Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad Facultatea de Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială Abstract An encyclopedic spirit, the great patriot Vasile Goldiş (1862-1934), mastermind of the Great Union […]

Read More

CULTURA TRADIŢIEI ŞI PATRIMONIULUI. CTITORII, TOPONIME ŞI EPONIME

CULTURA TRADIŢIEI ŞI PATRIMONIULUI. CTITORII, TOPONIME ŞI EPONIME CULTURE OF TRADITION AND PATRIMONY. FOUNDATIONS, TOPONYMS AND EPONYMS Dan RIGA1, Sorin RIGA1, Aurel ARDELEAN2, Vasile MAN3 1 Coordonatorii Departamentul de profilaxie şi cercetare a stresului Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Al. Obregia” Şos. Berceni nr. 10, Sector 4, 041914-Bucureşti 8 e-mail: D_S_Riga@yahoo.com 2 Rectorul Universităţii […]

Read More

AMBIGUITATEA CA FORMĂ A LIBERTĂŢII DE EXPRIMARE

AMBIGUITATEA CA FORMĂ A LIBERTĂŢII DE EXPRIMARE AMBIGUITY AS A FORM OF FREEDOM OF EXPRESSION Rodica FRENŢIU Departamentul de Studii asiatice, Facultatea de Litere Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca   Abstract The present article („Ambiguity as a form of the freedom of speech”) proposes a research meant to underline an essential characteristic of the Japanese language and […]

Read More

PARAFRAZA – O ECHIVALENŢĂ DINAMICĂ

PARAFRAZA  –  O  ECHIVALENŢĂ  DINAMICĂ THE PARAPHRASE  – A DYNAMIC EQUIVALENCE Emilia PARPALĂ Facultatea de Litere Universitatea din Craiova, str. Al. I. Cuza, nr. 13 Abstract The main objective of this article is to reconsider the extension and implicitly the meaning of the concept “paraphrase”. The observation we started from is that the paraphrase is […]

Read More

IDENTITĂŢI PIERDUTE, IDENTITĂŢI REGĂSITE PE CALEA PLURILINGVISMULUI

IDENTITĂŢI PIERDUTE, IDENTITĂŢI REGĂSITE PE CALEA PLURILINGVISMULUI LOST IDENTITIES, REDISCOVERED IDENTITIES ON THE ROAD TO PLURILINGUISM Simona CONSTANTINOVICI Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie Universitatea de Vest din Timişoara e-mail: simonadiana@hotmail.com   Abstract People of the 21st century face an unprecedented freedom of movement and thinking. It’s almost not important any more from what country […]

Read More

IMPORTANŢA CALCULUI LEXICAL ÎN EVOLUŢIA LIMBII

IMPORTANŢA CALCULUI LEXICAL ÎN EVOLUŢIA LIMBII -Influenţa limbii engleze-   THE IMPORTANCE OF THE LEXICAL CALQUE IN LANGUAGE EVOLUTION -The influence of the English language- Marinela Doina DOROBANŢU, Ioana Maria DRAGOMIR Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, Departamentul de Limbi Străine şi Comunicare B-dul Lacul Tei, 122-124, sector 2, Bucureşti email: ddmarilena@yahoo.com, ioana_dragomir2001@yahoo.com Abstract The linguistic […]

Read More

LEXIKALISCH-SEMANTISCHE SPEZIFIKA DER KOMPOSITA MIT DEM GRUNDMORPHEM -WEIN-

LEXIKALISCH-Semantische SpezifikA der Komposita mit dem Grundmorphem -Wein- SPECIFICUL LEXICAL-SEMANTIC AL COMPUŞILOR CU MORFEMUL DE BAZĂ –VIN- THE LEXICAL-SEMANTIC SPECIFICITY OF COMPOUNDS WITH THE BASIC MORPHEME –WINE-   *Iveta KONTRÍKOVÁ, ** Teodora Rodica BIRIŞ *Matej Bel-Universität, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät in Banská Bystrica, Zweigstelle Poprad, Jána Pavla II., 3, 058 01 Poprad, Slowakei, iveta.kontrikova@umb.sk, **Univesitatea de Vest […]

Read More

lATEINISCHE ENTLEHNUNGEN DIE IN DER RUMÄNISCHEN SPRACHE DURCH DIE DEUTSCHE SPRACHE EINGEDRUNGEN SIND

lATEINISCHE ENTLEHNUNGEN DIE IN DER RUMÄNISCHEN SPRACHE DURCH DIE DEUTSCHE SPRACHE EINGEDRUNGEN SIND LATIN LANGUAGE BORROWINGS PERMEATED INTO THE ROMANIAN LANGUAGE THROUGH THE AGENCY OF THE GERMAN LANGUAGE ÎMPRUMUTURI DIN LIMBA LATINĂ PĂTRUNSE  ÎN LIMBA ROMÂNĂ PRIN INTERMEDIUL LIMBII GERMANE Teodora Rodica BIRIŞ Univesitatea de Vest Vasile Goldiş, B-dul Revolutiei nr. 81, Arad, Rumänien, birisrodica@yahoo.com […]

Read More

THE FANTASTIC. STYLISTIC ELEMENTS IN THE TEXTUAL SEQUENCES

THE FANTASTIC. STYLISTIC ELEMENTS IN THE TEXTUAL SEQUENCES FANTASTICUL. ELEMENTE STILISTICE ÎN SECVENŢELE TEXTUALE Ştefan GENCĂRĂU Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, Email: gencaraus@yahoo.fr In memoriam: Dumitru Irimia   Abstract The Fantastic. Stylistic Elements in the Textual Sequences. In the attempt of describing some stylistic procedures which make possible the unity of a text with at least one […]

Read More

ANNI DI PIOMBO ET SECONDA REPUBLICA. LES USAGES LINGUISTIQUES DANS LE QUOTIDIEN CORRIERE DELLA SERA: UNE ANALYSE DIACHRONIQUE

ANNI DI PIOMBO ET SECONDA REPUBLICA. LES USAGES LINGUISTIQUES DANS LE QUOTIDIEN CORRIERE DELLA SERA: UNE ANALYSE DIACHRONIQUE ANNI DI PIOMBO ET SECONDA REPUBLICA. LINGUISTIC USAGE IN THE CORRIERE DELLA SERA DAILY PAPER: A DIACHRONIC ANALYSIS ANNI DI PIOMBO ET SECONDA REPUBLICA. UZANŢE LINGVISTICE ÎN COTIDIANUL CORRIERE DELLA SERA. O ANALIZĂ DIACRONICĂ Carmela LETTIERI [1] […]

Read More

LE MARIAGE DANS LE LIVRE II DES ELÉGIES DE JANUS PANNONIUS

LE MARIAGE DANS LE LIVRE II DES ELÉGIES DE JANUS PANNONIUS MARRIAGE IN BOOK II OF THE ELEGIES OF JANUS PANNONIUS CĂSĂTORIA ÎN CARTEA A II-A A ELEGIILOR LUI JANUS PANNONIUS Béatrice CHARLET-MESDJIAN Aix-Marseille Université et CAER Email: beatrice.charlet@neuf.fr Abstract The Marriage in Janus Pannonius’Elegies II. Between 1447 and 1453, Janus Pannonius composed four elegies […]

Read More

LIMBA ROMÂNĂ ŞI LIMBILE ROMANICE ÎN CONTEXTUL PLURILINGVISMULUI EUROPEAN

LIMBA ROMÂNĂ ŞI LIMBILE ROMANICE ÎN CONTEXTUL PLURILINGVISMULUI EUROPEAN/Romanian and Romance Languages in the Context of European Multilingualism LES PHÉNOMENES DE DÉFLEXIVITÉ, DU LATIN AUX LANGUES ROMANES: QUELS MÉCANISMES SYSTÉMIQUES SOUS-TENDENT CETTE ÉVOLUTION? EXEMPLES EN FRANÇAIS ET EN ITALIEN   “DEFLEXIVITE” IN FRENCH LANGUAGE PHENOMENA, FROM LATIN TO ROMANCE LANGUAGE: WHICH SYSTEMIC MECHANISMS SUSTAIN THIS […]

Read More

STUDIILE DOCTORALE DE MEDICINĂ ŞI BIOLOGIE, PREPONDERENT ŞTIINŢIFICO-APLICATIVE

STUDIILE DOCTORALE DE MEDICINĂ ŞI BIOLOGIE, PREPONDERENT ŞTIINŢIFICO-APLICATIVE PREVALENTLY SCIENTIFIC-APPLICATIVE DOCTORAL STUDIES IN MEDICINE AND BIOLOGY Aurel ARDELEAN, Liana MOŞ “Vasile Goldiş” Western University of Arad, Romania   Abstract The paper “Prevalently Scientific-Applicative Doctoral Studies in Medicine and Biology was presented during the Danube Rectors’ Conference (DRC), “The Sense of Belonging to the Danube Region”, […]

Read More