PROBLEME ŞI DIFICULTĂŢI ÎN PROCESUL DE TRADUCERE

TRANSLATION PROBLEMS AND DIFFICULTIES IN APPLIED
TRANSLATION PROCESSES

PROBLEME ŞI DIFICULTĂŢI ÎN PROCESUL DE TRADUCERE

 

Abstract
The aim of this paper is to identify and analyse translation problems encountered in our work and implement the processes and the appropriate translation strategies to achieve an accurate translation of the source text in Romanian. This paper aims to identify, classify and provide a solution to the various problems that our translation source text contains.

Rezumat
Scopul lucrării de faţă este de a identifica şi analiza problemele de traducere întâlnite în activitatea noastră profesională şi de a implementa strategiile de traducere potrivite pentru a realiza o traducere cât mai exactă în limba română a textului sursă. Prezenta lucrare îşi propune să identifice, să clasifice şi să ofere o soluţie diferitelor probleme pe care textul sursă al traducerii le conţine.

Key words: translation, text, problems, difficulties .

Cuvinte cheie: traducere, text, problem, dificultăţi.

Read more