TREI MODELE DE ABORDARE A UNEI TRADUCERI

THREE TRANSLATION MODEL APPROACHES

TREI MODELE DE ABORDARE A UNEI TRADUCERI

 

Abstract
This paper provides an overview of theoretical keys and operational concepts of a translation and focuses on the translation process, making reference to three different models of description. The concern for the translation field has experienced a remarkable development over the world after the second half of the twentieth century for at least three important reasons: historical, theoretical and pragmatic. This paper intends to analyse and find the best translation model, which can be approached in order for the translation to be as close to the source text as possible.

Rezumat
Această lucrare oferă o privire de ansamblu asupra teoriei şi conceptelor operaţionale ale traducerii şi se concentrează pe procedeul de traducere, făcând referire la trei modele diferite de traducere. S-a observat o dezvoltare remarcabilă peste tot în lume a domeniului traductologiei în a doua jumătate a secolului douăzeci din cel puţin trei perspective: istorică, teoretică şi pragmatică. Această lucrare intenţionează să analizeze şi să găsească cel mai bun model de abordare a unei traduceri astfel încât să fie cât mai aproape de textul sursă.

Key words: translation, source text, model of translation, deverbalization.

Cuvinte cheie: traducere, textul sursă, model de traducere, de-verbalizare.

Read more