Revista in biblioteci

sigla_revista

sigla_revista

Revista „Studii de Ştiinţă şi Cultură”

în biblioteci din ţară şi străinătate

 

Difuzare internă

 1. Ministerul Culturii, Bulevardul Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti, 030833
 2. Ministerul Educaţiei Naţionale, Bucureşti, România
 3. Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, Bd. Schitu Măgureanu, nr. 1, 050025, Bucureşti, România
 4. Senatul României, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, Calea 13 Septembrie 1-3, sector 5, Bucureşti, 050711
 5. Camera deputaţilor, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sect.5, Bucureşti
 6. Biblioteca Naţională a României – Depozitul legal, str. Ion Ghica, nr.4, Sector 3, cod 030046, Bucureşti
 7. Biblioteca Judeţeană „A.D. Xenopol” Arad
 8. Biblioteca Centrală Universitară „Tudor Arghezi”
 9. Centrul de Cercetare a Literaturii Argheziene
 10. Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad
 11. Casa Corpului Didactic Arad
 12. Revista „Arca” Arad
 13. Primăria Municipiului Arad şi Centrul Cultural Municipal Arad
 14. Consiliul Judeţean Arad
 15. Prefectura Judeţului Arad
 16. Muzeul Judeţean Arad
 17. Centrul  Judeţean de Cultură, Patrimoniu şi culte Arad
 18. Arhiepiscopia Ortodoxă Arad
 19. Complexul Universitar Macea
 20. Colegiul Particular „Vasile Goldiş” Arad
 21. Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior – Bd. Schitu Măgureanu, nr.1, et.7, sector 5, cod 050025, Bucureşti
 22. Academia Română, Calea Victoriei, nr.125, cod 010071, sector 1, Of. Poştal 22, Bucureşti
 23. Redacţia revistei „Cultură”, Bd. 13, Septembrie, Nr. 13, Casa Academiei Române, Sector 5, Bucureşti
 24. Biblioteca Universitară Bucureşti, Kogălniceanu, nr.36 – 46, sector 5, cod 050107, Bucureşti
 25. Biblioteca Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, sr. M. Kogălniceanu, nr.1, cod 400084
 26. Acad. Păun Ion Otiman – Academia Română,Calea Victoriei, nr. 125, cod 010071, Sector 1, OP 22, Bucureşti
 27. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, atriarhia Română, Aleea Patriarhiei, nr.2, cod 040161, sector 4, Of. Poştal 53 Bucureşti
 28. Institutul de Lingvistică şi Istorie literară „Sextil Puşcariu” Str. Emil Racoviţă, nr. 21, cod 400165, Cluj – Napoca
 29. Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă a Academiei Române, str. Demetru I. Dobrescu, nr.11, 010025, Bucureşti
 30. Academician Răzvan Theodorescu, Academia Română, Calea Victoriei, nr. 125, Bucureşti
 31. Universitatea „Al. I. Cuza”, Facultatea de Filosofie, Bd. Carol I, nr. 11, cod 700506, Iaşi
 32. Centrul de Studii Transilvane,  Str. Năsăud, nr.2,  cod 400610, Cluj – Napoca
 33. Biblioteca Universităţii „Al. I. Cuza”, Bd. Carol I, nr. 11, cod 700506, Iaşi
 34. Revista „Familia”, Str. Iosif  Vulcan, Nr.16, Oradea
 35. Institutul de Filologie Română „Al Philippide”, str. Codrescu, nr.2, cod 700481, Iaşi
 36. Biblioteca Universităţii „1 Decembrie 1918”, str. N. Iorga, nr.13, Alba Iulia
 37. Filialele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”  din Arad
 38. Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar. Str. Spiru Haret, nr.12, etaj 1, cod 010176, Bucureşti
 39. Biblioteca Universităţii „Ovidius” din Constanţa, Alea Universităţii, nr. 1, cod 900470, Constanţa
 40. Biblioteca Universităţii „George Bariţiu” din Braşov, Prof. univ. dr. Niculai Pătraşcu, Str. Lunii, nr.6, Braşov – 500327
 41. Biblioteca Universităţii Româno-Germane din Sibiu, Prof. univ. dr. Hortensia Gorski, Calea Dumbrăvii, nr.28-32, Sibiu – 550324
 42. Biblioteca Universităţii de Vest Timişoara, Blvd. V. Parvan 4, Timisoara 300223, Timis, Romania
 43. Biblioteca Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu, Bd-ul. Victoriei, Nr. 10, Sibiu, 550024, România
 44. Biblioteca Universităţii din Oradea C.P. nr. 114, Oficiul Postal 1, str. Universitatii nr. 1, Oradea, Romania
 45. Biblioteca Universităţii Craiova, Str. A. I. Cuza nr.13, Craiova, Romania, cod postal: 200585
 46. Biblioteca Universităţii din Suceava, Str. Universităţii 13, 720229 Suceava, Romania
 47. Biblioteca Universităţii „Petru Maior” Tg. Mureş, Târgu-Mureş, str Nicolae Iorga, nr.1., cod poştal: 540088, jud. Mureş, ROMANIA
 48. Biblioteca Institutului de Istorie „George Bariţiu”, str. Napoca, nr. 11, 400088, Cluj-Napoca, România
 49. Revista „Transilvania”, Str. Tribunei, nr. 6, cod 550176, C.P. nr. 21, Sibiu
 50. Muzeul Naţional al Literaturii Române, Bd. Dacia, nr. 12, sector 1, cod 010412, Bucureşti
 51. Universitatea „Babeş – Bolyai” Cluj-Napoca, Str. Mihail Kogalniceanu nr. 1, Cluj-Napoca, 400084, România
 52. Institutul de Filologie Română „A. Philippide” Iaşi. Str. Th. Codrescu, nr. 2, cod.700481, Iaşi
 53. Biblioteca lectoratului japonez, Facultatea de Litere, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Str. Horea, nr. 31, 400202, Cluj-Napoca
 54. Universitatea din Craiova, Str. A. I. Cuza, nr. 13, cod 200585, Craiova
 55. Departamentul de Cercetare Interdisciplinară în Domeniul Socio-Uman, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, Str. Lazăr Catargiu, Nr. 54, cod 700107, Iaşi
 56. Revista „Vatra”, str. Tuşnad, nr. 5, Târgu Mureş
 57. Universitatea Districtului Columbia, S.U.A.
 58. Revista „Noema”, Academia Română, CRIS, Calea Victoriei, nr. 125, Sector 1, cod 010071, Bucureşti, România
 59. Universitatea „Petru Maior”, Târgu-Mureş, Str.  Nicolae Iorga, nr. 1 Târgu-Mureş
 60. Revista „Discobolul”, Str. Bucureşti, nr. 2 A, Alba Iulia
 61. Colegiul Particular „Vasile Goldiş” nr.1, Arad

 

Difuzare externă
 1. Université d’Aix-Marseille AMU, France
 2. Centre AIXOIX d’ Études Romanes,11 Domaine de l’ Armelière, 355 route des Milles, 13090 Aix de Provence, France
 3. Universitat Rostock, Philosophische Fakultat, Germania
 4. Departamentul de Limba şi Literatura Română, Facultatea de Filozofie, Universitatea Novi Sad – Bulevar Cara Lazara, 5/19, 21000 Novi Sad, Serbia
 5. Institutul pentru minorităţi al Facultăţii de Pedagogie „ Juhász Gyula” al Universităţii din Szeged, Ungaria
 6. Universitatea din Szeged, Ungaria
 7. Biblioteca Universităţii din Szeged, Ungaria
 8. Biblioteca Universităţii „Ion Creangă” din Chişinău, Republica Moldova, 1 Strada Ion Creangă, Chişinău MD-2069, Republica Moldova
 9. Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Str. 31 August 1989, nr. 78-A, Chişinău, MD-2012, Republica Moldova
 10. Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Str. Academiei, nr. 5 a, MD – 2028, Chişinău, Republica Moldova
 11. Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Bd. Ştefan cel Mare nr. 1,Chişinău, Republica Moldova.
 12. Institut für Romanche Philologie, Ludwig-Maximilians-Universität, München, Schellingstrabe 3, Vordergebäude, 80799 München, Germania

 

1. Confirmări de primire a revistei din partea unor biblioteci universitare şi instituţii culturale din România şi Republica Moldova

1. Confirmare Academia Română – Divizia de Istoria Ştiinţei

2. Confirmare Academia Română – Filiala Cluj Napoca – Institutul de Istorie „George Bariţiu”

3. Confirmare Biblioteca Naţionala a Rep. Moldova 09.11.2011- 2015

– Confirmare Biblioteca Naţională a Republicii Moldova nr 2 – 2011- 2015

– Confirmare Biblioteca Rep. Moldova nr. 4-2011 – 13.02.2012 – 2015

– Confirmare primire Biblioteca Rep. Moldova, nr. 1-2012 – 2015

– Confirmare Biblioteca Naţionala a Rep. Moldova nr. 2-2012 – 06.08.2012 – 2015

4. Confirmare Biblioteca Ştiinţifică Andrei Lupan a Academiei de Ştiinţe a Moldovei 02.04.2012 – 2015

5. Confirmare Academia Română Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai”, Târgu-Mureş 14.06.2012 – 2015

6. Confirmare Mitropolia Ardealului – Arhiepiscopia Sibiului – Cabinet Mitropolit

7. Confirmare Muzeul Naţional al Literaturii Române 01.06.2012 – 2015

8. Confirmare Patriarhia Romana – Cabinetul Patriarhului

9. Confirmare Biblioteca Universităţii 1 Decembrie 1918 Alba Iulia – 08.08.2012 – 2015

10. Confirmare Biblioteca Universităţii din Craiova 08.08.2012 – 2015

11. Confirmare Biblioteca Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava – 11.05.2012 – 2015

12. Confirmare Biblioteca Universităţi Româno-Germane din Sibiu – 07.09.2012 – 2015

13. Confirmare Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” a Universităţii din Timişoara – 10.09.2012 – 2015

14. Confirmare Biblioteca Academiei Române – Filiala Cluj-Napoca Institutul de Istorie „G.Bariţiu” 20.09.2012 – 2015

15. Confirmare Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” a Universităţii Babeş_Bolyai din Cluj Napoca 24.09.2012 – 2015

14. Confirmare Biblioteca Universităţii din Craiova 11.06.2012 – 2015

15. Confirmare Biblioteca Xenopol Arad 20.06.2012 – 2015

16. Confirmare primire – înregistrare Revista de Studii Banatice, Academia Română, Filiala Timişoara 05.06.2012 – 2015

17. Confirmare Biblioteca Universitară „Tudor Arghezi” a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

18. Confirmare Biblioteca Naţională a României 29.08.2012 – 2015

19. Confirmare Biblioteca Universităţii „Petru Maior” din Tg. Mures

2. Confirmări de primire a revistei din partea unor biblioteci universitare şi instituţii culturale din străinătate

1. Confirmare Aix Marseille Franţa – Departamentul de Studii Italice 13.07.2012 – 2015

2. Confirmare de la Biblioteca Centrală Universitară Aix’Marseille, sediul Aix-en’Provence, Franta 05.06.2012 – 2015

3. Confirmare Biblioteca revistei Europa, Novi Sad – Serbia

4. Confirmare Universitatea din Novi Sad Serbia 01.06.2012 – 2015

5. Confirmare Universitatea din Szeged – Ungaria 07.03.2012 – 2015

6. Confirmare Universitatea din Szeged, Facultatea Pedagogica, Ungaria 25.11.2011 – 2015

7. Confirmare Universitatea din Roma Tor Vergata, Italia 25.05.2012 – 2015

3. Schimburi ale revistei „Studii de Ştiinţă şi Cultură” cu publicaţii din ţară şi străinătate

1. Cahiers d’études romanes. L’Ailleurs Pratiques et representations, Centre Aixois d’études Romanes, Université d’Aix-Marseille 1, Franţa

2. Convieţuirea. Revista românilor din Seghedin, Editura Letter Print Kft., Szeged, Ungaria

3. Europa, Serbia, Novi-Sad, Tipar: Alfa Graf, Petrovara din Serbia, Novi-Sad

4. Familia, revistă lunară de cultură, Tipar:Imprimeria de Vest, Oradea, România

5. Italies – 14, Littérature, civilisation, sociétéCentre Aixois d’études Romanes, Université d’Aix-Marseille, Franţa

6. Italies – 15, Littérature, civilisation, société Centre Aixois d’études Romanes, Université d’Aix-Marseille, Franţa

7. Viaţa Basarabiei, Revistă editată de Uniunea Scriitorilor din Moldova şi Uniunea Scriitorilor din România, Republica Moldova

8. Philologia, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Filologie, Republica Moldova

9. Revista de Studii Banatice, Editura Academiei Române, Filiala Timişoara, România

10. Cultura International Jurnal of Philosophy of Culture and Axiology, Editura Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main, Germania, Iaşi, România

11. Schimb de reviste CAER – Franţa

12. Studia Uiversitatis Babeş-Bolyai Seria Philologia

4. Lista Bibliotecilor şi cataloagelor internaţionale care indexează on-line revista Studii de Ştiinţă şi Cultură

1. Libris – on-line – Elvetia – http://libris.kb.se

2. CRUE on-line – Germania – http://kvk.ubka.uni-karlsruhe.de

3. SUDOC on-line – Franta – http://www.sudoc.abes.fr

4. WORLDCAT on-line – SUA – http://www.worldcat.org/title/st udii-de-stiinta-si-cultura-revist a

5. COPAC on-line – Marea Britanie – http://copac.ac.uk/search?pub=va sile%20goldis&rn=1

6. ZDB OPAC on-line – Germania – http://dispatch.opac.ddb.de

7. NKC on-line – Cehoslovacia – http://aleph.nkp.cz

8. SBB StaBiKat on-line – Germaniahttp://stabikat.sbb.spk-berlin.d e/

9. BASE on-line – Germania – http://www.base-search.net/Searc h

10. IDS Basel Bern on-line – Cehiahttp://aleph.unibas.ch

11. Gesamtkatalog – Vollanzeige on-line – Germania – http://193.30.112.134/F/MYG1UE9B XDXIHRBMTY3CAP8MPR3B4TP9VVA58CG3L I49D37DMV-38856?func=full-set-set &set_number=077032&set_entry=0000 02&format=999%3E2

12. Princeton University Library – SUA – http://sfx.princeton.edu:9003/sf x_pul

13. Toronto Public Library – Canada – http://www.torontopubliclibrary. ca/detail.jsp?Entt=RDM2734118&R=2 734118

14. Cleveland State University Libraries – SUA – http://clevelandstate.worldcat.o rg/search?q=Studii+de+stiinta+si+ cultura&qt=notfound_page&scope=0& oldscope=&search=Search

15. Universitat Basel – Elvetia – http://aleph.unibas.ch/F/EYEYCSR XM2PMD7EIL7STB3C9KNFCE64S2CLYNYQ9 SRQFG3BY42-67071?func=find-b&find _code=WRD&request=studii+de+stiin ta+si+cultura&x=0&y=0&adjacent=N

5. Companii de distribuţie cu care revista Studii de Ştiinţă ci Cultură colaborează

1. S.C. MANPRESS DISTRIBUTION S.R.L.

MANPRES având o cifră de afaceri în 2010 de 2.000.000 de dolari, Membru al Clubului Român de Presă, Membru Fondator la Biblioteca Românească din Canada, Membru al National Geografic Society are ca activitate principală contractarea şi distribuţia de abonamente de presă (ziare, magazine, reviste de specialitate, reviste ştiinţifice, cărţi, româneşti şi străine). Cele mai vândute publicaţii prin MANPRES sunt: Financial Times, The Economist, The New York Times, Monitorul Oficial, Tribuna Economică, Ziarul Financiar, Evenimentul Zilei, Bursa, Adevărul, Jurnalul Naţional, România Liberă, Biz, Capital, Business Magazin etc. Firma MANPRES va pune la dispoziţie o gamă de peste 200.000 de ziare, magazine, reviste ştiinţifice româneşti şi străine din Franţa, Anglia, Germania, Italia, SUA, China, Japonia etc.

MANPRES este distribuitor autorizat al următoarelor publicaţii internaţionale Financial Times, The Economist, The New York Times în România, precum şi al editurilor de marcă, având încheiate contracte de distribuţie cu peste 500 edituri printre care amintim: Editura Academiei Române, Monitorul Oficial, Tribuna Economică, Wolters&Kluver, Rentrop&Straton, C.H. Beck, Forum Media Publishing, Uniunea Juriştilor din România, Lumina Lex, Universul Juridic, Conteca, C.E.C.A.R., Adevărul, Ringier, Bursa, Publimedia, Economistul, Intact Cambridge University Press, Dalloz, Elsevier Science, I.E.E.E. etc.